Agenda Oslo

08:00: Registrering og frokost

08:45: Velkommen til SHD18 v/ Henrik Høst regionsdirektør i Atea 

 

09:00: IT-sikkerhet er et lederansvar

Ledere må ha god forståelse for hvordan digitalisering påvirker kjernevirksomheten - og hva de må gjøre i dag for å skape flere og ikke færre muligheter i fremtiden. Dette fører med seg et nødvendig ansvar for IT-sikkerhet. Hvor sårbare er vi? Og hvilke vurderinger må vi ta på overordnet nivå for å ivareta sikkerheten gjennom hele verdikjeden? Statssekretær Paul Chaffey svarer på disse spørsmålene med et samfunnsperspektiv og konkrete eksempler fra regjeringens Stortingsmelding 38 om IKT-sikkerhetspolitikk.

Foredragsholder: Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

 

09:45: Pause

 

10:00: Risikostyring av informasjonssikkerhet

Samfunnet er i kontinuerlig endring og endringstakten akselererer. Det er økte krav til tilgjengelighet og fleksibilitet, samtidig som det er stadig sterkere fokus på kostnader. Digitalisering og økt eller ny bruk av teknologi er sentrale tema, noe som igjen bidrar til endringer i risikobildet og økt usikkerhet.  

For å gå framtiden i møte på en sikker og god måte må virksomhetene ha kontroll på hvilke verdier som skal beskyttes. Ledergrupper som inkluderer informasjonssikkerhet i øvrig risikostyring har bedre kontroll på virksomhetens kostnader og er bedre forberedt hvis uønskede hendelser oppstår. 

Foredragsholder: Jan Rune Bronx, Atea

 

10:45: Kritisk hendelseshåndtering

Ateas eget Incident Response Team (IRT) er eksperter på kritisk hendelseshåndtering i kompromitterte miljøer. Med mange eksempler fra lokale hendelser, forteller IRT om sine erfaringer fra hendelsesprosesser hos norske bedrifter. Hvordan kan ledelsen forhindre at bedriftens verdier kommer på avveie?

Foredragsholder: Vegard Kjerstad, Atea

 

11:00: Pause

 

11:15: En digitaliseringsreise i kommune-Norge

Få et innblikk i hvordan Norkart jobber tett med 390 kommuner for å skape effektive og brukervennlige digitale løsninger både for innbyggere og kommuneansatte. Med base i eksisterende data bidrar Norkart til å automatisere en rekke oppgaver og tjenester. Hvordan går de frem for å få med seg alle involverte parter i denne prosessen? Og hvilke resultater ser de konturene av hos de kommunene som har kommet lengst?

Foredragsholder: Pål Normann Johansen, Norkart

 

11:45: Atea som strategisk støttespiller i 2018

Vi oppsummerer dagen og ser på hvordan Atea kan bistå med å skape forretningsmessig verdi og redusere risiko ved å kombinere teknologisk innsikt med forretningsforståelse.

Foredragsholder: Hans-Petter Normann, Atea

 

12:00: Lunch med Atea

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer