Parallellsesjoner

Under finner du informasjon om parallellsesjonene

1. Med blikk mot Fagfornyelsen. Hvordan kan teknologi bidra til å utvikle elevers ferdigheter? (FULLT)

 

Overordnet del av fagfornyelsen peker på hvor viktig skaperglede, engasjement og utforskertrang er. I denne økten får du innblikk i hvordan du kan jobbe med dette i klasserommet ved hjelp av teknologi. Vi har spesielt fokus på samarbeid, kreativitet og overføringsverdi til livet utenfor klasserommet. Mot slutten av økten vil vi også se på hvordan læreren kan vurdere disse prosessene og hjelpe elevene til økt refleksjon og kritisk tenkning.

 

Sesjonen ledes av;

Elisabeth Rudi Lund og Synnøve Ekroll

Strategiske rådgivere, Apple

 

2. Endringslysten? Få en smakebit på en helhetlig strategi for læring med digitale verktøy

Bli utfordret med konkrete aktiviteter og få kjennskap til hvordan et rammeverk kan utvikles.

 

 

Sesjonen ledes av;

Jan Gamre fra Kreasjon 

Henriette Dolven og Daniel Horgmo fra Microsoft

 

3. Hvordan sikre at elevene tar ut sitt læringspotensiale? - Planlegg for læring!

 

Hvordan kvalitetssikrer vi at elevene utvikler den kompetansen de trenger til enhver tid? Vi ønsker gjennom denne sesjonen å dele vår praksis fra planleggingsstadiet, til gjennomføring, vurdering og refleksjon i etterkant. Vi jobber etter disse verdiene: samarbeid, kreativitet og kunnskapsbygging.

 

Sesjonen ledes av;

Ina Camilla Lauvli Engan er utdannet grunnskolelærer 5.–10. trinn med master i skolerettet utdanningsvitenskap med fagfordypning i naturfag ved OsloMet – storbyuniversitetet. Hun jobber som lærer og digital veileder på Teglverket skole og i Utdanningsetaten, Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet. Hun har et stort engasjement for skoleutvikling og pedagogisk bruk av læringsteknologi. 

 

Ida Madeleine Heen Aaland er utdannet allmennlærer med fordypning i lesing og skriving i skolen ved UiO/OsloMet. Hun har over ti års erfaring som lærer i Osloskolen og arbeider i dag som lærer og digital veileder på Teglverket skole og i Utdanningsetaten, Avdeling for pedagogisk utvikling og kvalitet. Genuint opptatt av begynneropplæringen og utforskende undervisning.

4. Hvordan skape felles vurderingspraksis

Eksempler og erfaringer på hvordan vurdering med digitale verktøy kan gjennomføres.

Få innblikk i hvordan det kan se ut i planleggingsfasen og hvordan digitale verktøy benyttes i vurderingsarbeidet.

 

Sesjonen ledes av;

Rikke Breiby m/lærere og elever fra Fernanda Nissen

Del 1: Tech-spor

Teknologi i skolen. Hva gjør at noen lykkes mer enn andre?

Hva gjør at kommuner og skoler lykkes i sin digitalisering av skolen sett fra et teknologiståsted? Hvem har hvilke roller? Hva er viktig å ta hensyn til og ha fokus på?

 

Sesjonen ledes av;

Michael Nicolai Hartmann Petersen, Konsulentleder, End-User Computing, Atea

 

Del 2: Tech-spor

Flytt skolemiljøet til nettskyen, med Microsoft 365 for utdanning.

I denne sesjonen ser vi hvordan elever og lærere kan samhandle hvor som helst, når som helst, på alle enheter, med Teams for utdanning.Vi ser hvordan iPads og PCer kan sendes rett fra fabrikk til skolen, pakkes opp av eleven, og konfigureres automatisk etter pålogging, uten at IT er involvert. Og vi ser på hvordan vi kan oppnå dette, med Microsoft 365 og teknologi som School Data Sync, Windows Auopilot, Apples Device Enrollment Program og Intune.

Sesjonen tar utgangspunkt i Hortenskolens migreringsprosjekt, og vi gir oss ikke før vi kan skru av strømmen i eget datarom!

Sesjonen ledes av:
Magnus Sandtorv er Microsoft MVP, Teams evangelist, Enterprise Mobility Professional og jobber for tiden som IT-rådgiver i Horten kommune.

6. Algoritmisk tenking og dybdelæring

Algoritmisk tenking er skrevet inn som et kjerneelement i matematikkfaget og i denne workshoppen får du et innblikk i  hvordan dette kan arbeides med i praksis.

 

Lærere og elever fra Drammensskolen tar deg med på en læringsøkt som kombinerer algoritmisk tenking og programmering der dybdelæring er det underbyggende for timens innhold.

Workshoppen holdes i Læringsverksted og utstyret som brukes viser hvordan faglig  innhold og digital teknologi forenes for å øke elevenes tverrfaglige læringsutbytte og forståelse.

 

Mål:

·         Jeg kan gi eksempler på hvorfor og hvordan faglig innhold og digital teknologi kan øke elevenes tverrfaglige læringsutbytte og forståelse

·         Jeg kan blokkprogrammere og sette det i sammenheng med algoritmisk tenking.

 

Sesjonen ledes av;

Stig Halvorsen har mer enn 10 års erfaring som lærer, men har også jobbet som rådgiver i Kunnskapsdepartementet, Senter for IKT i utdanningen.  I de siste årene har han også vært tilknyttet Lær Kidsa Koding, og har holdt flere foredrag og workshops i forbindelse med programmering og tverrfaglig praksis i skolen.  Til daglig arbeider Stig nå som utviklingsrådgiver på Kompetansesenteret for barnehage, skole og oppvekst i Drammen kommune og har samtidig en stilling på Universitetet i Sør Øst – Norge knyttet til LUDO prosjektet. I dette arbeidet  veileder han og støtter profesjonell praksisutvikling for barn, elever, skoleansatte og studenter ved lærerutdanningen på Campus Drammen USN på deres felles læringsarena Læringsverksted for digital teknologi. 

Stig har med seg Helga Falch Johannessen (lærer Øren skole) og Marianne Western Ramberg (lærer Rødskog skole).

 

 

Stig har bred erfaring med bruk av digitale verktøy i undervisningspraksis for å øke elevenes læringsutbytte og forståelse, og er spesielt opptatt av å bedre elevenes teknologiske ferdigheter og kompetanse for å mestre et stadig mer digitalisert samfunn og arbeidsliv.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer