17-06-2020

Etterspørselen etter digital hjemmeoppfølging skyter i været

Covid-19 har satt behovet for digital hjemmeoppfølging på spissen. Helseteknologiselskapet Dignio har sammen med Atea sørget for at både kronisk syke og koronasmittede blir fulgt opp digitalt hjemmefra, og for mange har det betydd en tryggere hverdag under pandemien.

Dignio iPad velferdsteknologi

Etterspørselen skyter i været

Med digital hjemmeoppfølging får pasienter tilgang til en app på en iPad eller på egen smarttelefon, og kan via den rapportere inn symptomer og målinger gjennom å svare på spørreskjema eller å bruke integrerte måleapparater. Resultatene dukker automatisk opp i helsepersonellets plattform, og gir et varsel dersom noe ikke er som det skal. Digital hjemmeoppfølging brukes til oppfølging av kronisk syke pasienter, og har også blitt tatt i bruk av kommuner til oppfølging av koronasmittede.

– I ti år har vi jobbet med å forenkle og forbedre hverdagen til kronisk syke og helsepersonell gjennom digital hjemmeoppfølging. Det har vært mange hindre i veien, men nå ser vi at etterspørselen virkelig skyter i været. Korona har gjort digital oppfølging mer relevant enn noen gang, sier daglig leder i Dignio, Lars Christian Dahle.

Dignio jobber tett sammen med Atea for å gjøre digital hjemmeoppfølging tilgjengelig i flere kommuner.

Gode erfaringer med koronaoppfølging i kommunene

Resultatene kommer på løpende bånd. For eksempel har både Larvik, Færder og bydel Nordstrand i Oslo tatt i bruk Dignios løsning for å følge opp koronasmittede. I en artikkel publisert av Nasjonalt velferdsteknologiprogram i KS forteller koronasmittede Morten Riis-Gjertsen om hvordan han ble tett fulgt opp med digital hjemmeoppfølging i Larvik kommune da han ble smittet, og at det gjorde «livet enklere, tilværelsen tryggere og hverdagen triveligere».

Det trekkes i tillegg frem at kommunen ser gevinster på flere områder. Ikke bare reduserer man smitterisiko, men de når også ut til flere pasienter og kan fange opp pasienter som er i faresonen med behov for tilsyn av lege eller innleggelse. Alt i alt får kommunen trygge innbyggere som er isolerte som følge av pandemien.

Med digital hjemmeoppfølging får pasienter tilgang til en app på en iPad eller på egen smarttelefon, og kan via den rapportere inn symptomer og målinger (Illustrasjonsfoto)

– Teknologi i helsetjenesten er helt avgjørende om vi nå og i framtiden skal gi best mulig hjelp til de som trenger det. Ikke minst har korona-pandemien viste oss dette. Det er inspirerende å lese om kommuner som allerede har tatt i bruk teknologien, og om pasienter som opplever en bedre hverdag på grunn teknologien, sier Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea.

Myndighetene oppfordrer til økt bruk av digital hjemmeoppfølging

I april fikk Helsedirektoratet og E-helsedirektoratet et tildelingsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet hvor direktoratene blir bedt om «å bidra med nødvendig veiledning og tilrettelegging for å hurtig øke bruken av digital hjemmeoppfølging og nettbasert behandling». Også de regionale helseforetakene har fått beskjed om å ta i bruk digital hjemmeoppfølging. Dahle har tro på at digital hjemmeoppfølging kan få store ringvirkninger:
– Listen over fordelene med digital hjemmeoppfølging er lang. Departementet trekker selv frem at det vil gi bedre ressursbruk og smittevern, og at det vil gagne både pasienter og ansatte.

Michael Jacobs i Atea er enig med Dahle. Han mener teknologien kan frigjøre mer tid til pasientkontakt:

– Med hjelp av tjenester som digital hjemmeoppfølging i helsesektoren vil man enklere og raskere kunne få kunnskap om sin egen helsesituasjon. Helsevesenet vil også kunne bruke ressursene sine mer effektivt. Det frigjør blant annet mer tid til pasientkontakt, noe som igjen gir bedre helse, sier han.

Michael Jacobs i Atea har stor tro på velferdsteknologi.

Gevinstene er store

En studie fra Oslo  viser at innføring av digital hjemmeopfølging fører til en reduksjon i innleggelser, legevaktbesøk og liggedager på sykehus. Innleggelser ble redusert med 32 prosent etter 4-6 måneder. De økonomiske besparelsene var også betydelige, med en reduksjon på kr. 73.000 per bruker per år.

Også Kreftforeningen er overbevist om av fordelene med digital hjemmeoppfølging. Avdelingssjef Jacob Conradi snakker i Atea sin podkast om hvordan kreftpasienter kan nyte godt av å følges opp hjemmefra.

Lytt til podkast om helseteknologi


I podkasten sier Conradi at digital hjemmeoppfølging er utelukkende positivt, både for kreftpasienter og andre. Noen av fordelene han peker på er sikrere og hyppigere målinger. For kreftpasienter som har dårlig immunforsvar er det dessuten en stor gevinst å ha oversikt over sin egen helsetilstand til enhver tid, for å kunne regulere når det er trygt å for eksempel gå ut blant folk og ikke. Med Conradi sine ord: Digital hjemmeoppfølging setter pasienten i førersetet.