12-05-2017

Rådgivende kunnskapsbedrift

– Vi skal være den rådgivende organisasjonen våre kunder henvender seg til for å få løst sin digitale transformasjon. Konsulentene er sentrale i denne utviklingen.

Atea ansatte ved rollup på Technocamp

Med disse ordene åpnet Ateas administrerende direktør, Michael Jacobs Technocamp 2017 i Stavanger. Atea skal være strategisk rådgiver for 50 kunder innen utgangen av 2018. Men, hvem er egentlig Ateas rådgivere?

CDO – de nye bestillerne

Digitaliseringsjefene er i ferd med å innta offentlig sektor. En lignende tendens skjer også i private bedrifter. Før satt IT-avdelingen til hver enkelt virksomhet for seg selv, nå ser vi stadig oftere at digitaliseringsavdelingen jobber tett med ledelsen. Det er bra, for i årene som kommer vil bedriftstrukturen gjennomgå dramatiske endringer, og ledelse må jobbe strategisk om de skal klare bli med på reisen.

Som Atea-konsultenter betyr dette at også vi må tenke over hvilken rolle vi spiller i dette løpet. Er du en strategisk rådgiver for kunden eller for Atea? En god rådgiver klarer å se sammenhenger mellom folk, prosess og teknologi. Det er lettere å skape god kontakt om man er en god lytter. Det innebærer å stille spørsmål rundt kundens fremtidsplaner og bedriftsutvikling. Særlig blant ikke-teknologer får man ofte andre svar enn det den opprinnelige bestillingen kanskje tilsier. Kan bestillingen bidra til at kunden når målet? Er svaret nei, er det kanskje behov for å lage en ny leveranseskisse.

Atea, en «trusted advisor»

Strategiske rådgivere jobber med løsninger som er det beste for kunden – også der det trengs produkter som Atea selv ikke leverer. Allikevel kan handelen være lønnsom. Hvorfor? Fordi tillit og troverdighet er grunnmuren til et langt kundeløp. Selvsagt skal vi levere IT-utstyr i verdensklasse, med det nyeste innen teknologi, men dekker det ikke kundens behov, da er det ikke bra nok, og vi må tenke utenfor den kjente boksen.

På årets Technocamp snakket vi mye om kundedialog og kundebehov. Hvor kan vi bidra med kreative og tilpassede løsninger, og hvordan kan vi på best mulig måte formidle at det ikke alltid er den billigste løsningen som er den beste eller rimeligste på sikt? Erfarne konsulenter og ferske Atea-ansatte stiller på lik linje i gruppediskusjoner: Det som har funket før, bør kanskje utfordres for å bli optimalt, samtidig som erfaring kan lettere avsløre kundeprofilens uforutsette utfordringer.

Kunnskapsutveksling

Technocamp handler også om påfyll av teknisk kunnskap, vår aller viktigste ressurs. Særlig i de nyere bransjeområdene, som velferdsteknologi, smartbygg og kunstig intelligens, må vi være oppdatert på morgen dagens løsninger for å holde oss relevante. Dette gjør vi gjennom workshops, med reele kundecaser hvor vi på tvers av byer kan vi sammen jobbe oss frem til hva som ville vært best. Atea er kompetanseledende gjennom et unikt nettverk av kunnskap innad i bedriften og i samarbeid med våre teknologipartnere.

I Atea er det en sterk sykkelkultur, men det er viktig å huske på at vi først og fremst også skal være curlingmedarbeidere, som spiller hverandre gode.

Det er samholdet og kunnskapsutveksling som ligger til grunn når vi arrangerer Technocamp, og det er gjennom samarbeid vi virkelig bygger Norge med IT.

Tre på Technocamp:

Hans Erling Bjelland fra Atea Haugesund

Sporet om rådgiverrollen var veldig interessant. Jeg hadde lest på forhånd at det ville være en del praktisk og det var det. Jeg har lært mye som jeg vil ta i bruk med kunder. Det bygger selvtillit å være på seminar og gir meg nye innfallsvinkler. Hva er det viktigste jeg har lært? Lytt til kunden!

Finn Arne Johansen fra Atea Arendal

Jeg har vært på velferdsporet. Jeg er prosjektleder i en anbudsprosess i Agder når kommunene skal velge leverandør. Det har vært nyttig med mer dybdeforståelse velferdsteknologi. Vi har også jobbet med caser om mulige utfordringer. Det neste sporet jeg skal på, handler om IBM Blue Mix. Der kommer jeg til å lære mye nytt om hva vi kan levere.

Stig Alstedt, faglig arrangør fra HPE

På Technocamp har vi kjørt en mer hands on tilnærming, med labbing for å lære nye systemer og løsninger. Jeg har vært med på Technocamp to ganger før på Bryn. Vi er med fordi vi vil at folk skal bli kjent med våre nye ting og det er en fin arena for ny teknologi. Jeg har lært litt om Ateas plan og strategi, og fått en bedre oppfattelse av butikken. Jeg ante for eksempel ikke at selskapet jobber en million timer i løpet av et år!