21-10-2021

3. kvartal 2021: Atea Norge fortsetter å vokse på tjenester og konsulent

– Dette kvartalet preges av fortsatt vekst innenfor områdene programvare, konsulent og tjenester. Det er gledelig å registrere at vi er godt rigget for å møte kundenes behov i markedet, og at vi treffer på strategien vår innenfor hybride plattformer, digitale arbeidsplasser, dataanalyse og innsikt, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge.

Ole Petter Saxrud

I tredje kvartal 2021 leverte Atea Norge en omsetning på nærmere NOK 2,2 milliarder. Dette er en flat omsetningsutvikling som skyldes nedgang i salg av maskinvare pga. leveringssituasjonen og lavere etterspørsel fra offentlig sektor. Nedgangen kompenseres med en god økning innenfor områdene programvare, digitale arbeidsplassløsninger, konsulent og tjenester. Veksten innenfor tjenester og konsulent er nærmere 10 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Resultatet økte med over tre prosent til NOK 86 millioner. 

Fortsatt vekst innenfor digital infrastruktur 

Atea leverer drift, IT-sikkerhet og overvåkning av IT-infrastruktur til kunder over hele Norge – både i offentlig og privat sektor. Omsetningen på dette området økte med nærmere syv prosent sammenlignet med Q3 2020.
– Stadig flere kunder ønsker sikre, fleksible og skalerbare driftsløsninger. Dette er et satsingsområde for oss. Derfor kommer vi til å ekspandere og rekruttere flere nye talenter til Atea neste månedene, forteller Saxrud.
 

Bærekraft og sikkerhet i alle tjenester 

Atea har vunnet flere priser dette året. Det er en anerkjennelse på det gode arbeidet som gjøres for å få til en mer bærekraftig IT-bransje.
– Vi har satt oss ambisiøse mål, og sammen med kundene våre så skal vi bidra til det grønne skiftet Norge står overfor, sier Saxrud. Det jobbes hardt for å utvide porteføljen med tjenester og løsninger hvor bærekraft skal være et sentralt element. Et eksempel er den nye United Cities Dataplattform som vi har utviklet for FN for å måle KPIene til bærekraftige byer og kommuner.  

2021 har vært preget av mange cyberangrep mot offentlige og private virksomheter, med en fortsatt oppadgående kurve det siste kvartalet.
– Denne situasjonen gjør at vi opplever en fortsatt økende etterspørsel fra virksomheter på IT-sikkerhetskompetanse og tjenester innenfor IT-sikkerhet, sier Saxrud. Dette området blir stadig viktigere for virksomhetene, og må være en del av grunnmuren i all drift- og tjenesteutvikling.

Christian Brosstad
Christian Brosstad
Send e-post til