08-03-2018

"Lik som oss" er dårlig samfunnsøkonomi

Det er ingen "quick win" for mangfold. Demografibredde gir først avkastning når det er resultatet av langsiktig og godt kulturarbeid forankret i forretningstrategien.

Smilende business folk som jobber på ipad i møterom

Som et sikkert vårtegn kommer kvinnedagen, og tech-bransjen benytter anledningen til å etterlyse kvinner. Teknologi er hjørnesteinen i vårt nye økosystem og samfunnsutviklingen er eksponentiell. Allikevel går det treigt på det viktigste feltet for verdiskapning: manglende mangfold gir utfordringer når vi skal forstå behov og bygge brukerdefinerte løsninger.

”Manglende mangfold gir utfordringer når vi skal forstå behov og bygge brukerdefinerte løsninger.”

Trygge valg skaper skylapper

Det er menneskelig å velge «lik som oss». Baksiden er risiko for at man søker informasjon som bekrefter, snarere enn å gi nye perspektiver til etablerte sannheter.

Norge har lenge hatt en omdiskutert tradisjon for moderat kvotering. Allikevel, i debatten om hvordan vi bør fremme underrepresenterte grupper når kvalifikasjoner er tilnærmet like, vris temaet fortsatt ofte til hvem vi ikke er, og hva vi ikke kan, snarere enn verdiene nye aktører kan legge på bordet. Slik risikerer vi at så fort man har gått veier færre har valgt benyttes nedsettende forklaringer om at man kom inn på kvote.

Mangfold lønner seg

Nordea lanserte nylig en større rapport om verdien av mangfold, ikke bare fra et moralaspekt, men også i sammenheng med verdiskapning. Undersøkelsen viser at virksomheter med kvinner i toppledelsen og styrerommet er lønnsomt, i snitt gjør de det langt bedre i markedet. Skyldes dette at det er færre kvinnelige toppledere, hvor kun de aller beste når opp, eller grunnleggende kjønnsforskjeller?

”Kvinner i toppledelsen og styrerommet er lønnsomt.”

Jeg mener det ikke dreier seg om kvinner i ledelsen, men om selskapskultur: strategier tuftet på ulike perspektiver er lønnsomt. Virksomheten leverer ikke automatisk godt fordi man ansetter en kvinnelig leder, men fordi man signaliserer at man tar mangfold på alvor. Talenter tiltrekkes av virksomheter som setter verdier ut i praksis ved å utvikle og beholde talenter og bygger lag som spiller hverandre gode.

Vi møter bransjeglidninger og nye muligheter daglig. Vinnerne er de som kaster seg på de gode løsningene. Ikke sjelden er det de samme som kan vise til en sunn kultur som tar ulik bakgrunn på alvor som et positivt bidrag til innovasjon og kreativitet – og dermed hever kundeopplevelsen.

”Vi er ikke tjent med «lik som oss».”

Verdens narrative historie er preget av utfordrerne som gikk veien færre har vandret. Fortsatt er det knappe 26 prosent kvinner i IT-bransjen. Vi er ikke tjent med «lik som oss». Det må være rom for både menn og kvinner med ambisjoner.

Jeg heier på alle som vil fremover. Gratulerer med dagen!