08-06-2022

Atea Graduate: Bli kjent med Kari

Kari Lise Dahl er ansatt som junior prosjektleder på Trondheimskontoret. Som Graduate i Atea har hun hatt mange ulike arbeidsoppgaver og jobbet med kunder som Trondheim kommune, NTNU og IK Lykke.

Hvilken utdanning har du? 

Jeg har en master i økonomi og administrasjon, med fordypning i strategi, organisasjon og ledelse på NTNU Handelshøyskolen. Før dette tok jeg en bachelorgrad i økonomi og administrasjon på Universitetet i Agder.

Fortell litt om hvilke oppgaver du har? 

Frem til nå har jeg hatt mange ulike oppgaver i Atea og fått vært med på prosjekt med mange ulike kunder som for eksempel Trondheim kommune, NTNU og IK Lykke. Jeg har fått lov til å være testleder på et stort prosjekt, vært kvalitetsansvarlig og fått testet mine evner til koordinering og struktur.

Hva er det kuleste prosjektet du har jobbet med i Atea? 

Det kuleste prosjektet jeg har jobbet med må være implementering av nytt pasientvarslingsystem i sykehjem. Dette fordi det er gøy og givende å se hvor stor betydning teknologien har for både ansatte og beboere - hvor mye enklere og tryggere hverdagen blir. På dette prosjektet var jeg testleder hvor jeg fikk være med å sikre kvalitet i leveransen og at feil ble rettet opp umiddelbart gjennom koordinering mellom kunde, konsulenter i Atea, vår underleverandør og kunden sine andre leverandører.

Hva har du lært som Graduate i Atea? 

Gjennom mine 10 måneder i Atea har jeg lært MYE! Blant annet det å jobbe tverrfaglig og at alle i et prosjekt er gjensidig avhengig av hverandre. I tillegg har jeg sett at det som ny er viktig å si ja til alt - på den måten får man deltatt på mange ulike prosjekt og raskt få muligheten til å bli kjent med kollegaer på andre avdelinger. Jeg har også lært at det er viktig å stille spørsmål og være nysgjerrig - både på eget fagområde og andres. For min del har dette hjulpet meg å få et overordnet blikk på prosjektene, noe som jeg tror er viktig for en prosjektleder.

Det har også vært gøy å oppleve i praksis den kunnskapet jeg tilegnet med på studiet, som for eksempel relasjonellkompetanse, endringshåndtering og tverrfaglig arbeid. 

Har du noen tips eller råd til studenter som vurderer IT-bransjen? 

Mitt råd til dere studenter er å ikke være redd for å søke dere til IT-bransjen, selv om du tror dette er langt utenfor ditt fagfelt. Man lærer fort, og du har alltid mange dyktige kollegaer rundt deg som stiller opp og hjelper deg når du trenger det.