30-10-2016

Hvordan være et steg foran dagens og morgendagens trusler?

150.000 offer fordelt over 201 land bare i juli i år. Og dette er bare for en familie av løsepengevirus! Tenk hva summen av alle truslene betyr av tap av verdier, ekstra jobb og kostnader for private og bedrifter. Det er mulig å beskytte seg, men dette krever blant annet teknologi som kan forhindre, ikke bare oppdage.

Internett ble tilgjengeliggjort i 1990. I dag, er verden et annerledes sted.  Vi er alle avhengig av data teknologi mer enn noen gang i alle deler av våre liv, både privat og i jobb.

Trusselbildet er også totalt forandret. IT-kriminalitet er en egen bransje som tjener store penger. Det er mange år siden omsetningen for IT-kriminalitet passerte narkotika kriminalitet. Det er mange aktører, fra stater til mafia som alle opererer meget profesjonelt. Tidligere måtte en angriper gjøre alt selv, fra det å utvikle skadevaren, distribuere den til ofrene og samle inn pengene. Sånn er det ikke i dag. IT-kriminalitet er en industri. Dagens angriper trenger kun viljen til å gjøre det, samt å vite hvor han skal kjøpe skadevaren, leie distribusjonsnettverket og andre tjenester. Alt dette er bare noen Google søk unna. 

Forhindre skade

Med mengden og ikke minst hvor sofistikerte og mer målrettede truslene som eksisterer i dag er, så er det avgjørende å kunne forhindre skadevare på infisere enheter. Det er den eneste måten som gjør at man kan hindre tap av data, hindre nedetid og hindre kostnader. Altså FORHINDRE skade, ikke bare DETEKTERE. Det er enklere og rimeligere å forebygge en sykdom enn å være borte fra jobb, kanskje gå til lege og få kostbar behandling etter at man har blitt syk. Selv om man oppdager infeksjonen raskt, så er skaden allerede skjedd og kostnadene har begynt å løpe. Å forhindre er den eneste måten man kan spare penger og tid på.

Før var det i hovedsak de største bedriftene som ble utsatt for angrep. I dag angripes bedrifter av alle størrelser. Forskjellen består bare i at mindre bedrifter ikke har det samme nivå av beskyttelse som store bedrifter, men de utsettes for de samme truslene. En angriper tjener like mye penger på å infisere 100 maskiner i en bedrift eller 1 maskin i hver av 100 bedrifter. En angriper går etter det svakeste ledd, der man kan tjene mest med minst mulig jobb.

Hvordan være et steg foran truslene?

  1. Man må fokusere på å forhindre trusselen.
    Det handler om å beskytte nettverket og enhetene ved å oppdage og blokkere truslene FØR skaden har skjedd!
  2. Man må beskytte alt alltid. Alle deler av nettverket og enhetene der de er.

Det handler om å ha den samme gode beskyttelsen for bedriftens data og forskjellige type endepunkter, uansett hvor de er i verden.

  1. Konsolidering av sikkerhet.

Sikkerhet har blitt mer komplisert og krever løsninger med mer funksjonalitet. Ved å konsolidere sikkerhet i en integrert løsning på tvers av plattformer og endepunkter, som har den beste funksjonaliteten og verktøy som gjøre den enkel å administrere, samt gir innsyn og forståelse i truslene. Da får man den beste beskyttelsen også med bedrifters begrensede budsjetter.

Fakta om Check Point

Check Point ble etablert i 1993, og er i dag den ledende leverandøren av nettverk-sikkerhetsløsninger i henhold til Gartner2. Check Point beskytter både store og små bedrifter over hele verden. Sikkerhet er i Check Point sitt DNA. Check Point sin teknologi forhindrer skade, ikke bare detekterer, for å beskytte sine kunder bedre mot uønskede kostnader ved tap av data, opprydding etter infeksjoner og annet. Check Point sitt administrasjonsverktøy forenkler administrasjonen av sikkerheten og gir bedre innsyn og forståelse. Dette betyr at kunder sparer penger og er bedre beskyttet ved å være et steg foran dagens og morgendagens trusler.

 

1 Check Point research 

2 Gartner, Inc., Gartner Magic Quadrant for Enterprise Network Firewalls, Adam Hils, Jeremy D'Hoinne, Rajpreet Kaur, Greg Young, 25 May 2016