23-10-2018

Hvor er den neste Einstein?

Eller Steve Jobs eller Elon Musk? Dette vet vi selvfølgelig ikke, men det er nettopp derfor det er så viktig å demokratisere teknologitilbudet for både små og store livslange lærlinger.

Denne kronikken ble først publisert i Dagsavisen 19. september 2018.

Fortsatt preges enhetsskolen av store ulikheter av læreverktøy: mens noen har digitale lærebøker og chatter direkte med læreren om gårsdagens prøve, har andre datatimer. Både lærere og grunnskoleelever er dermed prisgitt riktig geografisk plassering og lokale grasrotinitiativer som Lær Kidsa Koding for at de skal få det de trenger for å kunne nå statens læremål. Dette er problematisk, for det er ingen andre situasjoner hvor vi sier “nå skal vi sette oss ned og drive litt IKT.” Utenfor klasserommet vil teknologi være en integrert det av det vi gjør og de som ikke kan, faller utenfor.

”Det er ingen andre situasjoner hvor vi sier “nå skal vi sette oss ned og drive litt IKT.””

Dette er ikke et sleivspark til lærerne, hverdagsheltene som bruker all arbeidstid på vår aller viktigste investering. Men, de fortjener på lik linje med oss andre, å få en innføring i håndverket de skal utføre. Teknisk Museums nye skaperverksted TeknoLab er et godt skritt i riktig retning. Her kan skoleklasser få undervisning i digital sløyd, programmering, elektronikk og digital fabrikasjon med blant annet bruk av 3D-modellering og 3D-printing. Tilbudet er ikke bare forbeholdt barn, de tilbyr også egen læreropplæring. Med en ta-og-føle-på-tilnærmelse er det betydelig mye lettere å lære bort hvordan vi kan bruke fagområder som koding og produktdesign til å løse små og store samfunnsproblemer.

Det er bra, men vi skal alle – også lærerne – være livslange lærlinger. Da trengs det systematisert påfyll. Slik sett er det godt at TeknoLab går inn i en liten rekke av lokale tilbud, men det er fortsatt for få skaperverksteder i landet til alle våre sultne undervisningspedagoger. Når det blir flere timers kjørevei, er det kun et tilbud for de få.

”Det er mer enn nok jobber for de med riktig kompetanse.”

Faktum er at ferdigheter som får sin spede begynnelse i skaperverksteder, er akkurat det næringslivet skriker etter. Det er arbeidernes marked: det er mer enn nok jobber for de med riktig kompetanse. I Silicon Valley, verdens ubestridte teknologihovedstad, har en ingeniør med doktorgrad i kunstig intelligens en markedsverdi på 2,5 millioner USD. I Norge er det få aktører som har mulighet til å betale for denne ekspertisen, selv om kompetansebehovet er enormt også her.

”I omstillingsprosessen vi står i er ordet “mulighet” et viktig nøkkelord.”

I omstillingsprosessen vi står i er ordet “mulighet” et viktig nøkkelord. I alle årskull finnes det potensielle verdensledere, ingeniører og kreative tech-eksperter. Kjære Jan Tore Sanner, nå er det opp til oss, de voksne, å sørge for at dørene står ulåste for de som vil inn.