10-06-2021

Tilbud til alle medlemmer av 100% klubben!

Som medlem av 100% klubben får du fra okt-des avhendingstjenesten vår Goitloop til kr 1,-!

Økt grad av gjenbruk på IT utstyr vil spille en stor rolle for det grønne skiftet fremover. Tiden hvor produkter produseres for å kastes er over. Vi ønsker å spille en aktiv rolle i en sirkulær økonomi og bygge en sirkulær forretningsmodell hvor alle produkter vi selger skal tas inn igjen i verdikjeden, enten gjennom å brukes på nytt som samme produkt, eller ved å resirkulere alle de ulike komponentene i en enhet slik at de kan brukes på nytt i nye produkter.

”Fra oktober til desember kan du som medlem av 100% klubben bestille avhending av gammelt IT-utstyr til kun kr 1,-.”

Atea har et eget gjenbruk- og resirkuleringsprogram kalt Goitloop. Vi ønsker å ta ansvar som en stor aktør i markedet og ta mest mulig IT-utstyr inn i sirkulærøkonomien slik at produkter blir gjenbrukt, reparert og resirkulert. I 2020 håndterte Atea over 453 000 enheter som enten fikk forlenget sin livssyklus eller ble sendt til miljømessig avhending for å ende opp som råvarer i produksjon av nytt elektronikkutstyr. Goitloop er en del av Ateas strategiske miljøarbeid, og vi vet at å forlenge levetid på IT-utstyr og gjenbruk og resirkulering av materialer har store miljømessige fordeler.

 

Ønsker du mer informasjon om 100% klubben eller Goitloop?