12-11-2018

All strategi må sees fra et digitalt perspektiv

Digitaliseringstrategien er ikke en separat del av virksomhetens plan for fremtiden. Snarere fortjener og bør forretningsstrategi utvikles med et digitalt perspektiv.

Mange starter sin digitale reise med å sette sammen «riktige» personer for å utforme en digitaliseringsstrategi basert på virksomhetens overordnede strategi. Bare dette i seg selv skaper mange utfordringer og problemstillinger verdt å reflektere over. Vil disse strategiene være sammenfallende – gå hånd i hånd?

Erfaringsmessig er det dessverre slik at tiltak som handler om noe digitalt blir lagt i en digitaliseringsstrategi, eller blir strategien i seg selv i mange tilfeller. Med dette som utgangspunkt risikerer man at man i ytterste konsekvens får strategier som peker i hver sin himmelretning – de er ikke sammensmeltet.

”Også mennesker, prosesser og kultur er viktige elementer.”

Det digitale perspektivet

Enhver forretningsstrategi fortjener og bør utvikles med et digitalt perspektiv. Det holder ikke å bare tenke digitalt som noe teknologisk, men også mennesker, prosesser og kultur er viktige elementer. Vi trenger en forretningsstrategi som er tilpasset det digitaliserte samfunnet. Det er ikke å stikke under stol at for å kunne anvende det digitale perspektivet krever det at virksomhetene greier evner å samarbeide på tvers av siloer internt – for å maksimere utnyttelse av kompetanse.

Forretningsstrategien skal peke ut veien for hvordan forretningsmålene skal oppnås. Er det ikke da naturlig at det digitale perspektivet ligger til grunn? Jeg tror at virksomhetene som har skjønt dette vil skape seg forretningsmessige fordeler.

”En forretningsstrategi myntet på et digitalt perspektiv vil ofte kreve en digital transformasjon.”

Digital transformasjon

En forretningsstrategi myntet på et digitalt perspektiv vil ofte kreve en digital transformasjon. En digital transformasjon utfordrer virksomhetens digitale endringsevne. Det er ofte her mange synes det blir vanskelig og kanskje feiler.

Slik beskriver Difi transformasjonsprosessen:

  • En prosess der virksomheten endrer hvordan den utfører sine oppgaver, tilbyr bedre tjenester, jobber mer effektivt eller skaper helt nye tjenester, hvor brukerfokus og brukeropplevelsen er selve kjernen i endringen og som baserer seg på utnyttelse av digital teknologi.
  • En grunnleggende og omfattende endring, og ikke en mindre justering.
  • Redesign av virksomheten på alle nivå – folk, prosesser, teknologi og styring.

Det handler om å revitalisere virksomheten slik at den er tilpasset den digitale fremtiden.  Virksomhetene må løfte blikket opp fra det tradisjonelle teknologiske perspektivet til forbedringsprosesser som skal være ledende for den digitale transformasjonen.

Inflasjon

For mange er det nok gått inflasjon i begreper som inneholder «digital»: digital strategi, digitale prosesser…– listen kan fortsette. Selv om du kanskje går lei av å lese om begreper med «digital» som for- eller endeord tror jeg det er viktig at man ikke mister fokus og tror at dette vil gå over av seg selv, og miste viktig verdiskapning for virksomheten, kunder eller samfunnet.

Den digitale veien videre

For virksomheter er det viktig å aktivt å forme sin forretningsstrategi med utgangspunkt i den digitale verden, og den digitale transformasjonen som skjer rundt virksomhetens område. Dette for å kunne skape merverdi både for kundene og seg selv. Det finnes nok av eksempler på virksomheter som har bommet på forretningsstrategien med ikke å følge den digitale utviklingen som skjer rundt dem med det resultat at de dessverre har avgått med døden. Et klassisk eksempel på dette er Kodak som neglisjerte digitaliseringens store makt.

Som Henry Ford visstnok sa en gang: Hadde jeg gitt kundene det de ville ha, hadde jeg gitt dem en raskere hest.