Laddar meny

Atea Security Console

Security Console tar imot og sikkert lagrer sikkerhetseventer fra ulike kilder til kunden. Tjenesten gjør en automatisk analyse av data og presenterer kunden med sikkerhetsalarmer i et kontrollpanel kunden selv har tilgang til. Autoriserte brukere fra kunden kan søke i sikkerhetseventer og alarmer. Tjeneste bygget på SIEM-løsningen Qradar fra IBM og blir levert "as-a-Service" fra Atea sin datasentre i Norge.

Hvorfor Atea Security Console?

Atea tar ansvar for sikker og langvarig lagring av sikkerhetseventer fra kildene. Security Console normaliserer, kategoriserer og korrelerer data basert på definerte regler for å finne sikkerhetshendelser. Kunden får da en oversikt i kontrollpanelet over sine hendelser uten å selv måtte bearbeide data fra mange forskjellige kilder for å finne hendelsene. Security Console er driftet, herunder overvåket (CPU, RAM, Disk, nett og prosesser) og oppdatert med seneste patcher fra produsenten av Atea.

SIEM-as-a-service

Atea drifter hele løsningen, herunder overvåker CPU, RAM, disk og nettverkskonsum. Atea sørger også for at produktet er oppdatert med de nyeste funksjonene og sikkerhetsoppdateringene.

Full oversikt

Kunden får tilgang til et konsoll der kunden kan se et overordnet bilde av sikkerheten i hele organisasjonen.

Standard rapporter over hva som er oppdaget sist periode kommer automatisk på e-post. Rapporten kan levers i intervaller pr dag, uke, eller måned. Det er opp til kunden å velge hvor ofte rapportering skal skje. 

 

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer