Til hovedinnhald
Tilbake til Sikkerhet

Penetrasjonstesting

Et stadig økende trusselbilde gir store mengder sikkerhetsutfordringer, og for å beskytte virksomheten trenger man å endre tankegangen rundt sikkerhet. Man trenger å forstå en ondsinnet aktørs adferd.

 

Ved å gjennomføre en penetrasjonstest simulerer vi en ondsinnet aktør, for at din virksomhet skal få innsikt i hvor sårbar systemene deres er. Våre sikkerhetskonsulenter er høyt sertifisert innen penetrasjonstestingsfaget og kan gjennomføre simulerte manuelle målrettede angrep for å teste virksomhetens sikkerhet.

Vi bruker anerkjente rammeverk for gjennomføring av penetrasjonstester. En penetrasjonstest fra oss har som mål å øke sikkerhetsnivået til din virksomhet.

Gjennomføring av penetrasjonstest

Vi er opptatt av god dialog med kunden gjennom hele penetrasjonstestperioden. Det gjelder fra fastsettelse av omfanget, gjennomførelsen og til vi overleverer rapporten.  

Eksempler på angrepsflater:

  • Nettverk- og server-infrastruktur
  • Webapplikasjoner
  • Fysisk sikkerhet
  • Social Engineering
  • Trussel fra utro tjener. Insider

Metoden vi jobber etter:

Innhenting av offentlig kjent informasjon. Passiv rekognosering

Innhenting av informasjon fra mål. Aktiv rekognosering

Testing, utnytting og verifisering av sårbarheter

Utnyttelse og videre rekognosering med oppnådd tilgang

Rapportering

 

Forventet utbytte for din virksomhet

Vi leverer en rapport av virksomhetens sikkerhetsnivå. Rapporten inneholder både et overordnet innblikk av resultat og tekniske detaljer, og konkrete forslag til prioriterte utbedringer av sikkerhetshull.

Ved funn av kritiske sikkerhetshull varsles virksomheten umiddelbart.

Spør oss om penetrasjonstesting

By consent, you accept that we store your data in our systems. Read more in our privacy statement.

 

 

Tilbake til Sikkerhet
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer