Til forsiden
Tilbake til Velferdsteknologi

Egenrapportering

Gjør det mulig for pasienter å rapportere symptomer og adferd. Bruk standardiserte spørreskjemaer eller lage individuelt tilpassede skjemaer. Motta varsler basert på risikoscore.

Bruk informasjonen til å tidlig iverksette tiltak ved symptomer eller til veiledning i livsstilsendringer.

Dignio tilbyr et bibliotek av klinisk validerte skjemaer, men helsetjenesten kan også definere egne standard skjemaer eller tilpasse spørsmål til hver enkelt pasient. Data kan eksporteres for videre analyse.

 

 

 

Tilbake til Velferdsteknologi