Til forsiden

Egenrapportering

Gjør det mulig for pasienter å rapportere symptomer og adferd. Bruk standardiserte spørreskjemaer eller lage individuelt tilpassede skjemaer. Motta varsler basert på risikoscore.

Bruk informasjonen til å tidlig iverksette tiltak ved symptomer eller til veiledning i livsstilsendringer.

Dignio tilbyr et bibliotek av klinisk validerte skjemaer, men helsetjenesten kan også definere egne standard skjemaer eller tilpasse spørsmål til hver enkelt pasient. Data kan eksporteres for videre analyse.