Egenbehandling

Gjør pasienten i stand til å være mer aktiv i behandlingen. Gjennom økt forståelse for egen tilstand og en dynamisk egenbehandlingsplan blir pasientene endret fra passive til aktive deltakere. Resultatet er mer uavhengige pasienter og mindre press på helsevesenet.

Dignio tilbyr dynamisk egenbehandlingsplan som kan tilpasses individuelt til hver enkelt pasient. Planen er alltid tilgjengelig for pasienten på deres telefon eller nettbrett.