Til forsiden

Sirkulær økonomi

Brukte iPader har verdi for andre – en besparelse for skolen og miljøet.

Atea og sirkulær økonomi

  • IT skal være enkelt. Atea hjelper deg å bytte fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi
  • Vi tar ansvar for hele livssyklusen, fra tidspunktet du bestiller og hele veien til du ikke trenger utstyret lenger
  • Utstyr som har en verdi når du returnerer det, gjør at du ikke trenger å betale full pris på nytt utstyr
  • Du premieres altså for å behandle utstyret bra

Bytt inn gamle iPad og få en ny leasingavtale med månedlige kostnader hvor man har trukket fra innbytte- og restverdi. Etter tre år har du betalt mindre enn prisen å en ny iPad. 

Innbytte + Restverdi = Bra for deg, bra for miljøet

Atea Finance trekker fra restverdien ved starten av en 24 eller 36 måneders leieavtale (skoler vanligvis 36 måneder) pluss eventuelt innbytte verdi av eldre modeller. Apple produkter har en meget høy restverdi sammelignet med andre IT produkter.

Med leasing blir det totale beløpet etter 3 år lavere enn ny pris for en iPad. Leasing utgiftsføres også annerledes enn vanlig innkjøp i regnskapet, noe mange anser som gunstig og riktig ved innkjøp av IT-utstyr. 

Restverdi = verdien av det du leaser ved tilbakelevering etter 3 år.