Tilbake til iPad Innbytte skole

Hvorfor er det lurt å lease?

Utstyr som har en verdi når du returnerer det, gjør at du ikke trenger å betale full pris på nytt utstyr. Apple produkter har en meget høy restverdi i forhold til andre produsenter, derfor er det ekstra gunstig å lease fra Atea Finance.

Innbytte + Restverdi = Bra for deg, bra for miljøet

Atea trekker fra restverdien ved starten av et 24 eller 36 måneders leieavtale (skoler vanigvig 36 måneder) pluss eventuelt innbytte verdi av eldre modeller. Med leasing blir det totale beløpet etter 3 år lavere enn ny pris for iPaden. Leasing utgiftsføres også annerledes enn vanlig innkjøp i regnskapet, noe mange anser som gunstig og riktig ved innkjøp av IT-utstyr. 

  • Elever og lærere har kurant utstyr
  • Atea sørger for gjenbruk av brukte iPad-er
  • Investeringen spres over 36 måneder, ikke ett stort utlegg ved innkjøp av nytt utstyr
  • Opplæring, tilbehør og tjenster kan inkluderes

Atea og sirkulær økonomi

  • IT skal være enkelt. Atea hjelper deg å bytte fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi.
  • Vi tar ansvar for hele livssyklusen, fra tidspunktet du bestiller og hele veien til du ikke trenger utstyret lenger.
  • Utstyr som har en verdi når du returnerer det, gjør at du ikke trenger å betale full pris på nytt utstyr.
  • Du premieres altså for å behandle utstyret bra.
Tilbake til iPad Innbytte skole
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer