Tilbake til Apple i skolen

Apple i skolen - Foreldre

Med maskinvare og programvare fra Apple blir arbeidet elevene må gjøre, et arbeid de elsker. Elevene liker iPad fordi den kan brukes til alt mulig. iPad gjør det enkelt å utforske temaer på nye måter og tilegne seg 
nye ferdigheter gjennom en Multi-Touch-opplevelse som er interaktiv og engasjerende.

Hvorfor teknologi i skolen

Hvorfor iPad

Personvern

Apple bygger personvernvern og sikkerhet inn i alle produktene fra bunnen av, inkludert i apper og tjenester for utdanning. Når skoler setter opp kontoer, enheter og innhold for elevene i Apple School Manager, kan de føle seg trygge på at Apple aldri kommer til å selge informasjon om elevene, og at Apple aldri vil dele informasjonen med tredjepart til bruk i markedsføring eller reklame. De oppretter ikke profiler av elever basert på det de gjør på nettet, og de samler ikke inn eller bruker informasjon om elevene annet enn for å kunne tilby relevante utdanningstjenester.

Inkluderende læring

Apple-produktene er utviklet med funksjoner for å hjelpe alle elever uansett ferdigheter.

Apple mener at alle elever har rett til en god utdanning – en utdanning som fremmer kreativitet, er engasjerende og relevant og lærer elevene å samarbeide. Og teknologi kan gi alle elever mulighet til å utforske. Den kan åpne nye dører uavhengig av læringsstil.

Apple har en annen tilnærming til tilgjengelighet enn mange andre selskaper. Tilgjengelighet er en del av designprosessen for maskinvaren, programvaren og operativsystemet, slik at det blir et integrert element i brukeropplevelsen. De omfattende og vidtrekkende tilgjengelighetsfunksjonene er utviklet for å møte en rekke behov og hjelpe elever med syns- og hørselshemminger, nedsatt motorikk eller lese- eller skrivevansker.

Q&A (skjermtid osv)

Tilbake til Apple i skolen
Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer