Miljø

Vår visjon «The Place to Be» reflekterer at vi ønsker å være kraftsenteret i bransjen, og det naturlige valget for både deg som ansatt, kunde og produsent.

Vi er miljøsertifisert i henhold til ISO 14001:2015, og arbeider bevisst med miljørettede tiltak for å redusere vårt eget CO2-utslipp. Den største ressursen vi har for å oppnå våre mål er miljøbevisstheten fra ansatte. Vi har satt særlig fokus på tiltak innen områdene møtevirksomhet, transport, energiforbruk og avfallssortering. 

 

 

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer