Cisco

Atea er Ciscos største partner i Norden og Cisco Systems Gold Certified Partner.

Atea har 1 CCDE, 1 CBVP og 46 sertifiserte CCIE hvor av 12 sertifiseringen er i Norge. Utover dette har Atea en rekke andre spesialist sertifiseringer på Cisco. Dette gjør Atea til et av Nordens beste og største kompetansesenter innen kommunikasjon, sikkerhet, datasenter og Collaboration.

Atea.no oppfattes bedre hvis du oppdaterer nettleseren din. Her finner du en ny versjon av Internet Explorer