2019-08-21

– Vi må forstå hvordan vi kan motivere for læring og skape mestringsopplevelser

Etter flere år som lærer og rektor ønsket Elisabeth Palmgren å jobbe enda tettere med det hun brenner mest for: digitale verktøy i skolen. Med stikkord som edtech og læringsledelse er hun i dag strategisk rådgiver for skoleutvikling i Atea.

Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar
Elisabeth Palmgren
Bilde: Privat

Utdanning og yrkesbakgrunn:

Jeg er utdannet allmennlærer. Senere tok jeg både veiledning og kommunikasjon på UIO og en master i offentlig ledelse på BI.

Litt tilfeldig havnet jeg som nyutdannet på en ungdomsskole som var i ferd med å bygges opp på Søndre Nordstrand. Der fikk jeg teamlederrolle fra dag én, og en leder som viste meg tillitt. Siden har jeg søkt ledelsesutfordringer og ansvar. Å få jobbe med ungdom i Oslo sør har nok også formet mye av den jeg er i dag. Her ble relasjonskompetanse viktig, i tillegg til å se og forstå hvordan vi kunne motivere for læring og skape mestringsopplevelser for elever som kanskje ikke alltid synes det var like lett å tilpasse seg en «normal» skoledag ved pulten. Jeg søkte derfor ofte alternative læringsarenaer og læringsressurser, hvorav interessen for det digitale også dukket opp. Gjennom 18 år i Osloskolen har jeg hatt denne erfaringen med meg inn i flere lederroller på ulike skoler, sist som rektor på en ny skole som ble tildelt pris for «helhetlig og innovativ pedagogisk praksis». Her var det kulturen vi bygget opp sammen som et lag jeg er mest stolt over.  

Beskriv jobben din:

I Atea er jeg så heldig at jeg, sammen med et fantastisk team, får jobbe med mange skoleeiere og skoleledere som ønsker å digitalisere skolen. Skoleteamet i Atea har utviklet et lederstøtte-program som skal bidra til at flere lykkes med digitalisering. Vi vet at de to viktigste faktorene for å lykkes handler om god ledelse og god metodisk bruk av teknologi. Vi har mye faglig og forskningsbasert kunnskap om både ledelse, læring og implementering som vi må holde fast på, men så handler det om å knekke koden for hvordan teknologien kan understøtte og bidra til noe mer. Målet er jo at alle elever skal få flere mestringsopplevelser og økt læring. Som strategisk rådgiver og fagansvarlig for skoleutvikling får jeg jobbe med disse prosessene hver dag, både internt i Atea og eksternt med kunder. Det oppleves utrolig meningsfullt, og sammen lærer vi noe nytt hver dag.

Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

Jeg tror det er viktig å se helhetsbildet, det gjelder å kunne løfte blikket samtidig som du ser og kan sette sammen alle deler på nye måter. Jeg møter kommuner og skoler som har veldig ulike utfordringer og behov, og det skal teamet vårt kunne møte på en god måte. Det betyr også at jeg må være faglig nysgjerrig på hva den enkelte kommune og skole lykkes med, slik at det kan brukes på en god måte inn i det digitale utviklingsarbeidet de går inn i. 

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

Jeg er av type ganske ekstrovert og kommer lett i kontakt med andre mennesker. Jeg lar meg også lett inspirere og er genuint opptatt av profesjonsfaglig utvikling og gode delingskulturer. Når det kommer til skole, utdanning og teknologiutvikling spisses nok både hørsel og syn ekstra. Jeg drar gjerne på foredrag, leser det jeg kommer over av artikler og følger flere podkaster. Jeg må få lov å si at jeg er spesielt stolt av Ateas podkast, den anbefaler jeg lett til mine tidligere kollegaer innenfor utdanningsfeltet. Det gjør jeg ikke bare fordi den har et par episoder om skole, men fordi den generelt gir et godt frempek på det samfunnet vi ruster elevene til å kunne møte. Det er viktig for utdanningsfeltet å hente inspirasjon også fra andre bransjer.<

Dersom du var fersk student i dag, hvilke fag/studier ville du valgt?

Jeg ville nok fremdeles valgt innenfor feltet skole, utdanning og ledelse, men gjerne med noe mer teknologi i utdanningen. Jeg er for eksempel ganske misunnelig på sønnen min som dette året har kunnet velge mellom robotikk-linjer, studiespesialiserende med teknologifag og e-sport på videregående. Også angrer jeg litt på at jeg ikke tok et studieår i utlandet med for å lære et tredjespråk.


Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Jeg tror at vi vil få se en mer personifisert tilnærming til læring hvor tilgangen på data, AR, VR, video, bilde, tekst og lyd vil gi muligheter for flere mestringsopplevelser og økt læring. Det er likevel viktig å presisere at det ikke er teknologien i seg selv som gir økt læring. Men det vi vet om god ledelse, læringsteorier og gode implementeringsprosesser er vel så viktig ved innføring av teknologi som verktøy. Fagfornyelsen legger opp til komplekse og tverrfaglige læringsprosesser, og jeg tror vi er avhengig av hjelp fra teknologien for å få det til. Jeg tror også at den dyptgripende digitaliseringen av samfunnet vil føre til et økt behov for privat-offentlig samarbeid. Vi må lære av hverandre.