2019-05-25

– Nullutslipp kan bli sin egen verste fiende

NTNU-professor Hans Petter Hildre og Svein Kleven i Kongsberg Maritime mener det er urealistisk å se for seg en skipsnæring fullstendig drevet på batterikraft.

Hildre og Kleven er gjester i den nyeste episoden av podkasten «Teknologi. Av og for mennesker», der de blant annet diskuterer fremtidens skipsfart, bærekraft og digitalisering av havrommet. Podkasten lages av Oslo Business Forum og Atea.

Når diskusjonen dreier inn på utfasing av fossilt brensel og innføring av nye energikilder i skipsfarten, mener Kleven at det er en fare å konkludere med at svaret er batteri.

– Vi må passe på at vi ikke strekker det dit at alle fartøy skal ha batteri, for alle fartøy vil ikke fungere med det. Det som jeg har opplevd nå i det siste er at LNG (flytende naturgass, red. anm.) blir pekt på som ikke miljøvennlig, og da har vi bomma. Mesteparten av flåten her ute kjører på marin dieselolje og noen av fartøyene går på tungolje, som er ekstremt mye mer forurensende, sier Svein Kleven, som er senior visepresident i Kongsberg Maritime.

”– Vi må passe på at vi ikke strekker det dit at alle fartøy skal ha batteri.”

– Nullutslipp kan bli sin egen verste finne i verste fall, følger Hildre opp, og peker på at med den teknologien man har i dag så er batteri primært egnet til fergetransport eller til skip som skal gå over korte strekninger.

– Til konteinertransport og de de store transportårene så har vi ikke teknologien, så da gjelder det å få hybride maskineri med et helt spekter med energikilder som gjør at vi skritt for skritt klarer å redusere behovet for og mengden av fossilt brensel, sier Hildre.

Kleven forklarer deretter et tenkt fremtidsscenario der man tar i bruk en del av småkraftverkene som står langs norskekysten til å produsere hydrogen ved hjelp av elektrolyse, og der norske skip kan legge til å for å bunkre opp med hydrogen som kan brukes som drivstoff.

– Dette er en form for infrastruktur som i så fall må bygges ut hvis det skal fungere, sier Kleven.