2019-09-23

– Du må være ydmyk, omsorgsfull og villig til å tåle støyten

– De fleste som trives i rollen som leder er mennesker som ønsker å se andre oppnå suksess – det er tross alt det som er det store målet, sier leder for Atea Servicedesk, Julie Iren Saastad. Her deler hun sine tanker om ledelse.

Tine Venaas
Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar
Julie Iren Saastad

Utdanning og yrkesbakgrunn:

Jeg er utdannet interiørkonsulent via VGS. Som 20-åring fikk jeg jobb som Service Desk-medarbeider i Atea, hvor jeg fire år senere ble gruppeleder for samme gruppe. Nå er jeg leder for dette, som vi kaller Atea SOS, med ansvar for den totale Service Desk-leveransen i Atea.

Beskriv jobben din: 

Som leder for Service Desk-organisasjonen i Atea Managed Services er arbeidsdagen aldri den samme. Der er det over 50 personer som ønsker å gjøre en så god jobb som mulig, og da er det min oppgave å legge til rette for det gjennom tydelig kommunikasjon, dele informasjon og tenke på nye måter å effektivisere og forenkle arbeidet på.

En vanlig dag hos meg består aller først i morgenmøter med de ledergruppene jeg er en del av for å kartlegge status for leveransen og hvilke arbeidsoppgaver som står på agendaen. Store deler av dagen går med til å jobbe med idémyldring for å finne løsninger som kan øke effektiviteten og eksekvere på det, redusere kostnader og fortsatt opprettholde trivsel både i SOS og for kunde. Jeg besvarer også det som skulle komme inn av anbud dersom det er et ønske om å kjøpe Service Desk as a service.

Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?

Som leder er du nødt for å være ydmyk og omsorgsfull, og du må være villig til å tåle støyten når stormen kommer. Det er ikke alltid gøy å være leder, og det må man være klar for allerede fra dag én. Jobben består til syvende og sist i å skape en trygg arbeidshverdag for de man skal lede. Man må være bestemt og konsekvent, samt være lojal overfor bedriften og beslutninger som taes. Man må tørre å stille spørsmål og utfordre både deg selv og andre.

Takket være Atea har jeg fått muligheten til å bygge min egen karriere gjennom godt samspill mellom kolleger, godt arbeidsmiljø med sunne holdninger og et aktivt ønske om mer ansvar. Jeg tror at de fleste som trives i rollen som leder er mennesker som ønsker å se andre oppnå suksess – det er tross alt det som er det store målet til syvende og sist.

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

Første gangen jeg åpnet øynene mine ordentlig for ledelse generelt var da jeg så et foredrag av Simon Sinek kalt Why Leaders Eat Last. Han fremstilte ledelse på en helt ny måte, og det motiverte meg til å se på lederrollen med nye øyne. Jeg hører også mye på podcaster som handler om hvordan man oppnår suksess som leder, og hva som er suksessfaktorer i andre bedrifter. Kan anbefale podcasten Entré Leadership av Ken Coleman.

Dersom du var fersk student i dag, hvilke fag/studier ville du valgt?

Jeg ville studert ledelse, og gjerne tatt noen fag om informasjonssikkerhet. Det er veldig viktig å være klar over hvordan man skal passe på sine egne data og hvordan det deles.

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Skytjenester blir helt klart en større del av fremtiden, og vi må være tidlig ute for å sikre både kundekrets, kompetanse og interesse. Sett i lys av det vil kundeservice og den rådgivende rollen være betydelig viktigere for tiden fremover, da det er lettere for kunde å gå ut i markedet og velge leverandører når de allerede har tjenestene sine i Azure. Kundefokus må helt klart være en del av fremtiden, og det er det SOS jobber mot.