2019-02-16

Denne maskinen vaksinerer nesten tre fisk i sekundet

Når Norges nye tech-podkast «Teknologi av og for mennesker» besøker Måsøval Settefisk blir automatisk vaksinasjon fremhevet som et område der anlegget har tatt store skritt takket være teknologien.

Bilde: Daniel Jacobsen

 

Regjeringen har satt som mål at Norge skal bli verdens største sjømatprodusent, blant annet skal oppdrettsnæringen gå fra dagens 1,3 millioner til fem millioner tonn laks årlig. For å nå målet, trenger den tradisjonsrike næringen både å modernisere – og øke fiskevelferden.

I den nyeste episoden av podkasten, som lages av Oslo Business Forum og Atea, diskuterer produksjonssjef Harry Osvald Hansen i Måsøval Fiskeoppdrett og Kjetil Hestad, fagsjef marked og utvikling i næringsorganisasjonen Sjømatbedriftene, hvordan ny teknologi er med på å drive havbruksindustrien fremover.

”Blant våpnene tatt i bruk i kampen mot fiskelusa er blant annet undervannsdroner, sensorikk og dataanalyse.”

Settefiskanlegget har blant annet en vaksineringsmaskin som brukes i bekjempelsen av fiskesykdommer.

– Det mest teknologiske vi har i Måsøval er vaksinemaskinen som vaksinerer 10.000 fisk i timen. Med installasjonen har vi kuttet ut den menneskelige innsatsfaktoren på stikking av laks, og med det så har vi redusert feilstikkprosenten vår vesentlig. Det er et teknologisk fremskritt som vi setter pris på, sier Osvald Hansen.

Osvald Hansen sier det har vært et paradigmeskifte i håndteringen av luseproblematikk. Der noen ser problemer, ser andre utfordringer. Blant våpnene tatt i bruk i kampen mot fiskelusa er blant annet undervannsdroner, sensorikk og dataanalyse.   

– Fortsatt er vårt beste verktøy å spyle bort lus, men det skjer vanvittig mye på teknologisiden. Dette er et prioriteringsområde ikke bare for næringen, men også for øvrige interessenter, som forskning, sier Osvald Hansen.

”– Det mest teknologiske vi har i Måsøval er maskinen som vaksinerer 10.000 fisk i timen.”

– Fremtiden er teknologisk, og det er nettopp teknologi som på sikt vil lede an bekjempelsen av lus, istemmer Hestad.