2019-02-01

– Viktig å kjenne seg igjen i selskapets verdier

En aktiv studenttilværelse lærte Ånor Karaca å jobbe strukturert, prioritere og verdien av gode sparrepartnere. Erfaringene ga han også jobb som juniorkonsulent i Atea.

Oda Monsen Markedskoordinator

Utdanning og yrkesbakgrunn:
Jeg har en bachelor i økonomi og administrasjon på Handelshøyskolen BI i Trondheim. I løpet av denne perioden gjorde jeg det jeg kunne for å styrke mitt kandidatur som nyutdannet økonom. Jeg tok på meg to verv i BIs studentsamfunn (BIS), hvor det ene var økonomiansvarlig for avdelingen i Trondheim. Vervet ga meg praktisk erfaring i ledelse, økonomistyring og å jobbe i team. Det siste året på BI var jeg intern hos Leiv Eiriksson Nyskapning. Her lærte jeg meg å løse økonomiske og organisatoriske problemstillinger i nyoppstartede bedrifter. I tillegg til dette jobbet jeg i administrasjonen på BI og hadde tre faglige studentassistentstillinger. Det jeg tok med fra disse årene er å jobbe strukturert, prioritere og verdien av gode sparrepartnere.

Hva gjør du på jobb?
Jeg er juniorkonsulent og støtter ledelsen i region nord. Jeg jobber med mye forskjellig og mange forskjellige mennesker i ulike stillinger som hjelper meg å se helhetsbildet av hva Atea gjør og hvem menneskene i selskapet er. Arbeidsoppgavene varierer fra økonomiske analyser, prosjektkoordinering, fakturering og prosessforbedringer, til å lage presentasjoner og koordinere kurs.

Hva kreves av ferdigheter eller egenskaper for å få og trives i denne jobben?
For å trives i stillingen må man like variasjon i hverdagen, kommunikasjon, ha interesse for teknologi og å tilegne seg ny kunnskap. Av ferdigheter må man først og fremst være strukturert og selvgående, for å kunne jobbe seg gjennom de forskjellige oppgavene. Minst like viktig er det å kjenne seg igjen i selskapets verdier for å ha en indre motivasjon til å ville gjøre en god jobb. Ateas verdier er ansvarlig, nysgjerrig og fremtidsrettet, og det passer godt med mine.

Hvem er dine techforbilder og hvorfor det?

Elon Musk er et techforbilde for meg for sitt engasjement for å forbedre verden med teknologi. For meg er teknologi fremskritt, forbedringer og bedre livskvalitet for oss mennesker på jorden. Å gå imot en oljebasert verden med elektriske biler, solcelleteknologi og satsning på grønn energi er noe jeg admirerer.

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Jeg tror tingenes internett, automatisering av arbeidsprosesser (RPA) og maskinlæring vil vise mye mer sin verdi i praktisk form i fremover. Kunstig intelligens tror jeg har en vei å gå før det blir et godt og praktisk hjelpemiddel, men med den oppmerksomheten teknologien har fått, tror jeg teknologien vil begynne å vise tegn av god funksjonalitet om 5-10 år. Når det gjelder teknologibransjen generelt er det godt kjent til nå at «as a service»-modellen vil være veien å gå for å være kostnads- og kapasitetsoptimaliserende for både bedrifter og forbrukere.