2018-05-22

Teknologiforståelse er helt essensielt for godt lederskap

Høyt arbeidstempo, tett kundekontakt og god takhøyde passer meg utmerket, sier senior prosjektleder for velferdsteknologi i Atea, John Bagøien. Bli bedre kjent med han i dagens "fem raske".

Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar

Utdanning og yrkesbakgrunn:

Jeg har en allsidig utdanning og yrkesbakgrunn, noe som har kommet godt med i de 18 månedene jeg til nå har jobbet i Atea. Det startet med førstegangstjeneste i Hans Majestet Kongens Garde, og ett år med FN-tjeneste i Sør-Libanon. Deretter fulgte ingeniørutdannelse i offshoreteknologi, påbygging i bedriftsøkonomi, prosjektledelse og kontraktsadministrasjon. Etter endt utdanning har jeg hatt et bredt spekter ulike prosjekt- og lederroller innenfor olje, bygg og anlegg, telecom, og IT. Nå jobber jeg altså som senior prosjektleder for Ateas velferdsprosjekt. Ingen dag er lik, og det er svært motiverende å jobbe med nytteteknologi som bidrar til å gi mennesker en bedre hverdag.

Beskriv din nøkkelkompetanse:

Jeg er opptatt av gode gjennomføringsmodeller for prosjektarbeid. I Ateas velferdsprosjekt har vi med suksess etablert første versjon av en standardisert gjennomføringsmodell. Det bekrefter seg gang på gang at med en konsis forventningsavklaring og en gjennomtenkt plan, er halve jobben utført. Livserfaring og mye tid sammen med mine tre tenåringsjenter har også trimmet tålmodigheten og evnen til å takle endringer.

Dersom du kunne valgt på nytt, hvilke fag/studier ville du valgt?

Mitt fokusområde ville vært på optimalisering av arbeidsprosesser og kontinuerlig forbedringsarbeid. I tillegg har jeg blitt kjent med at Forsvaret gir ungdommen anledning til å søke seg direkte inn på Krigsskolen etter videregående skole. Dette åpner for både faglig- og ikke minst personlig utvikling på et tidlig stadium. Jeg tror dette gir et unikt grunnlag for videre satsing på for eksempel ledelse og teknologi. Teknologiforståelse er helt essensielt for godt lederskap. Noen år i utlandet anbefales også sterkt.

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

Jeg er nysgjerrig på endrede forbrukermønstre og skapte behov. Jeg deltar på temasamlinger i regi av blant andre bransjeforeningene TEKNA og NFKR. Jeg leser artikler på Digi, Dagens Næringsliv, Shifter, sosiale medier og på Ateas intranett. Prat med venner og kollegaer bidrar også til at jeg holder meg oppdatert i bransjen.

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Jeg tror at vanlige forbrukere kommer til å bli mer kritiske til produktene de kjøper. Etter hvert vil nok også flere oppdage nytteverdien av automatisering, robotisering, transformering og digitalisering. Et positivt bidrag vil kunne være en sammensmelting av ulike applikasjoner til en robotisert personlig assistent som veileder for eksempel studenter i kosthold, trening, studier og andre dialogbaserte oppgaver, skreddersydd til ferdighetsnivå og definerte målsettinger. I dag er allerede Apples Siri og Amazones Alexa eksempler på dette.

Til sist tror jeg krav om en sertifiseringsordning vil sikre det tekniske aspektet samtidig som det vil stille krav til rulleblad og gode hensikter hos produkt- og applikasjonsprodusenter for forbrukere som stoler blindt på disse. Forbrukere har enorm makt til å stille krav til produsentene. Næringslivsaktørene som leverer trygge produkter og sikre tjenester vil være morgendagens vinnere.