2018-03-28

Slik setter Bærum kontinuerlig kompetanseløft på timeplanen

Dagens elever utdanner seg til jobber vi ikke kjenner til, og vil trolig trenge kunnskap vi enda ikke har. Bærum kommune gir opplæring også til pedagogene for å sikre at lærerne er evige lærende.

Eline Furuseth
Eline Furuseth Kommunikasjonsrådgiver i Atea

I næringslivet ser vi daglig eksempler på hvordan omstilling krever ny kunnskap, og stadig flere virksomheter investerer i kompetanseløft for «sine egne». Endringene merkes dog ikke bare i privat sektor. Også det offentlige merker hvordan krav om utvikling puster i nakken.

Bærum er en av kommunene som har tatt dette på alvor, og er blant landets fremste innen opplæring av lærere i sitt pilotprosjekt «Digital skolehverdag». Prosjektet skal ruste elevene for en fremtid hvor teknologi spiller en sentral rolle. For å kunne gjøre dette skal ikke bare elever, men også lærere få omfattende opplæring i bruk av teknologiske læremidler.

”Ikke bare elever, men også lærere må få omfattende opplæring i bruk av teknologiske læremidler.”

Hanne Vislie, rektor ved Vøyenenga skole, forteller at opplæringen skjer gjennom å bruke fyrtårnlærere fra skoler som er veletablerte i prosjektet. Disse kjører opplæring på de skolene som er i oppstartsfasen:

  • Kommunen har en godt etablert strategi på dette: når en skole er ny i prosjektet, legges det umiddelbart til rette for kursing i starten av skoleåret. Kursingen er delt opp i forskjellige nivåer og rundes av med at det pekes ut et antall «fyrtårn» som har sine kontaktskoler og kjører opplæring på disse. Opplæringen går dessuten på tvers, fyrtårnene med hver sin spisskompetanse, hjelper hverandre.

Kompetansedeling på tvers

Fyrtårn-tankegangen bredder seg mer enn lærer til lærer, innad på én skole. Bærum kommune har også lagt til rette for «fadderskoler». Der blir skoler som for eksempel har hatt læringsbrett lenge, en hjelpende hånd for en skole som er helt fersk. En gang i året arrangeres dessuten «TeachMeet», uformelle lærertreff hvor skolene deler kompetanse og erfaring innad i kommunen. Arrangementet har gått fra å være et sted hvor relativt enkle ting har blitt lært bort, til at det nå løftes problemstillinger i et større bilde.

”Skoler som har hatt læringsbrett lenge, en hjelpende hånd for en skole som er helt fersk.”

Vøyenenga skole fokuserer på kontinuerlig kompetanseløft. Ledelsen jobber til enhver tid med å skape felles arenaer for læring på tvers av trinn og fagseksjoner. Målet er at lærerne skal se verdien av å sparre med hverandre, fortsetter Vislie:  

  • Det er morsomt å få være en del av Vøyenenga, som er en skole som preges av læringslyst og nysgjerrighet. Dette bekreftes også av en kulturkartlegging kommunen har gjort, hvor det kommer frem at ansatte ved skolen er fremoverlente, ønsker å være oppdaterte og har en positiv innstilling til endring.

Dagens elever utdanner seg til jobber vi ikke kjenner til, som vil kreve kunnskap vi kanskje enda ikke har. Det gjør skolen til en av samfunnets mest organiske institusjoner nettopp fordi den hele tiden må tilpasse seg verdenen utenfor klasserommet. Vislie sier at det aller viktigste for å sikre at også lærerne er evige lærlinger, er at ledelsen går foran:

  • Det er viktig at ledelsen tilrettelegger for læring på denne måten, og vi bør selv gå i front for å få kredibilitet mot resten av personalet, avslutter Vislie.

Fakta:

  • De digitale læremidlene Bærum kommune benytter seg av, er Apple iPads.
  • Atea er strategisk rådgiver mot Bærums skoleledelse på opplæring.