2018-02-08

Nå skal fisken digitaliseres

Innen 2050 skal norsk sjømatproduksjon firedobles. Administrerende direktør i Norske Sjømatbedriftenes Landsforening (NSL), Robert Eriksson kaller teknologi et nøkkelbegrep for morgendagens sjømatindustri.

Tine Venaas
Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar

På Sjømatdagene 2018 sa fiskeriminister Per Sandberg 2018 var året der ny teknologi vil få gjennomslag i sjømatnæringen. Administrerende direktør i Norske Sjømatbedrifters Landsforening (NSL), Robert Eriksson er enig:

– Når vi nå er i teknologiens tidsalder er det opplagt at teknologi står i høysete i NSL. Det er mye avanse og stor interesse for bransjen, nedgangen i oljesektoren har ført til at mange ingeniører har gått fra olje til fisk.

Eriksson mener at om Regjeringen skal nå målet om å firedoble norsk sjømatproduksjon ved å produsere fem millioner tonn innen 2050, må vi se på hele verdikjeden fra hav til munn.

– Det betyr å gjøre alt smartere og til en lavere kost. Her er teknologi et nøkkelbegrep. Sjømatnæringen har alltid vært familie- og gründervirksomheter. Nå er det et generasjonskifte med bedre kunnskap om dagens teknologimuligheter, med digitaliserte oppdrettsmærer og foredlingsanlegg til, sier Eriksson.

Han legger til at prosessen stopper ikke når fisken har forlatt oppdrettsanlegget. Størsteparten av norsk fisk fraktes i store containere for å fileteres i utlandet. Svinnet er betydelig, temperaturendringer gjør at mellom 10 og 20 prosent blir ødelagt på overfarten. Mye kunne vært unngått med RFID-merking, hvor vi henter kunnskap om alt fra dyrevelferd til temperatur under frakt.

– Se hvordan Atea jobber med å spore fisken. Da kan vi måle fiskens temperatur på vei til Polen. I dag er dette et stort glippe, avslutter Eriksson.

FAKTA OM NORSK SJØMATINDUSTRI:

  • I 2017 eksporterte Norge 2,6 millioner tonn sjømat til 140 land. Det tilsvarer 36 millioner måltider hver dag.
  • Sjømat er Norges neste største eksportvare etter oljen.
  • 85 prosent av sjømatbransjen vil investere i ny teknologi.
  • Regjeringen har satt mål om å bli verdens ledende sjømatnasjon, og produsere fem millioner tonn sjømat årlig innen 2050.

    Kilder: Norsk sjømatråd, Sjømatbarometeret 2017 (PWC)