2018-07-18

- IT-sikkerhet må bli et prioritert område

– Jeg tror at GDPR og forsterkningen av personvernet er første ledd i et offentlig engasjement hvor beskyttelse og IT-sikkerhet står i fokus, sier seniorrådgiver for IT-sikkerhet, Audun Risberg. Vi stilte han "fem raske" slik at du får bli bedre kjent med ham og fagfeltet han jobber med.

Caroline Svae Markedskoordinator

Hvilken utdanning og yrkesbakgrunn har du?

Jeg har en mastergrad i markedsføring fra Handelshøyskolen BI, og skrev masteroppgave innenfor Customer Relationship Management. Etter fullført studie jobbet jeg tre år i Visma med promotering- og salg av økonomisystemer til SMB-markedet. Derfra gikk turen videre til en av verdens ledende produsenter innen IT-sikkerhetsløsninger, Check Point Software Technologies. Her jobbet jeg lenge med våre viktigste kunder på Østlandet, før jeg tok stillingen som partneransvarlig for Atea. Det var denne stillingen som introduserte meg for Atea og den fantastiske arenaen som tilbys for samarbeidspartnerne.

Beskriv nøkkelkompetansen din?

Mange vil nok oppfatte meg som strukturert og organisert i arbeidssammenheng. Jeg liker å få en totaloversikt for lettere å forstå sammenhenger, muligheter og utfordringer i verdikjeden. På den måten får jeg kunnskapen og informasjonen jeg trenger for å effektivisere prosesser, samtidig som det sørger for fremgang og kontinuitet i prosjektene jeg er involvert i.

Dersom du kunne valgt på nytt, hvilke fag/studier ville du valgt?

Jeg tror egentlig ikke jeg ville gjort noe annerledes dersom jeg ble konfrontert med de samme valgene på nytt. Skulle jeg derimot gjort noe annet, ville jeg slått et slag for miljøet. Jeg er bekymret for utviklingen og tror at vi vil se tilbake på vår tid som et veiskille. Valgene vi i dag står ovenfor og endringsvilligheten vi utviser vil få konsekvenser for de kommende generasjonene. Jeg mener vi alle har kapasitet til å strekke oss litt lengre på dette området.

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

Det er nesten en ubegrenset mengde av informasjon tilgjengelig for den som er på utkikk etter å holde seg oppdatert i bransjen. Evnen til å være kildekritisk blir derfor stadig viktigere. Dette er et viktig element for meg når jeg skal gjøre opp mine egne meninger. Min største kilde for bransjeoppdatering, får jeg gjennom dialog og diskusjon med kollegaer, samarbeidspartnere og kunder. Vær nysgjerrig, still spørsmål og vær åpen og mottakelig for nye meninger og ideer.

”Det er nesten en ubegrenset mengde av informasjon tilgjengelig for den som er på utkikk etter å holde seg oppdatert i bransjen. Evnen til å være kildekritisk blir derfor stadig viktigere.”

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Det er ingen tvil om at den teknologiske utviklingen går raskere enn aldri før, og utviklingen vil nok heller ikke bremse med det første. Tingenes internett har for lengst skylt innover oss, og vi ser nå flere eksempler på bruk av kunstig intelligens som både forbauser og imponerer. Jeg tror at GDPR og forsterkningen av personvernet er første ledd i et offentlig engasjement hvor beskyttelse og IT-sikkerhet står i fokus. Om dagens ideer rundt digitaliseringen av samfunnet skal overleve, må sikkerhet bli et prioritert område, både for utviklere, leverandører og forbrukere.