2018-05-09

En helt ny verden av dataanalyse vil åpne seg

Med bakgrunn som major i Forsvaret, to mastergrader og nå teamleder i Atea, er Christer Eikrem de Lange en teknologioptimist opptatt av å tilføre merverdi til sine kunder.

Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar

Fortell om din bakgrunn, Christer.

- Jeg tok en kombinert lederutdannelse og ingeniørhøgskole innen informasjonssikkerhet i Forsvaret, og jobbet med utdanning av systemadministratorer og rådgivning innen IT i Cyberforsvaret. Underveis tok jeg en master i informasjonssystemer ved UiA og litt senere en master i strategisk ledelse og økonomi ved UiT.

Før jeg kom til Atea var jeg major med det faglige ansvaret for funksjonaliteten i en del av IT-systemene i Forsvarets IT-portefølje. Jeg tok en prosjektledersertifisering og deltok i utviklingsprosjekter og i utviklingen av IT-strategier.

Hva er din nøkkelkompetanse?

- Min nøkkelkompetanse ligger i kombinasjonen av dyp teknisk kompetanse innen anvendelse av IT-systemer og en bred forretningsforståelse. Det viktigste ved anvendelse av og investeringer i teknologi er hvilken effekt det gir organisasjonen på kort og lang sikt. For å identifisere dette må man forstå både de forretningsmessige driverne og hvordan teknologien virker.

Hva engasjerer deg i profesjonell sammenheng?

- Jeg engasjeres av kreative prosesser hvor man kan jobbe sammen med dyktige kollegaer og kunder for å skape gode løsninger for bedriftene. Det å kunne spille på hverandres styrker og gode ideer gir meg veldig motivasjon og glede i arbeidet. I Atea opplever jeg at det er en kultur hvor man får mulighet til å dele kompetanse, og også for å involvere og spørre hverandre når man møter på utfordringer i arbeidet.

”I Atea opplever jeg at det er en kultur for å dele kompetanse.”

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

- I Atea får man veldig mye gratis gjennom givende samtaler med kollegaer, partnere og kunder. Jeg er så heldig at jeg jobber som teamleder for konsulentene i Ateas satsing på innsikt i Region Sør. I innsikt skal vi ligge i forkant på anvendelse av nye teknologier som kan skape merverdi for kundene. Det innebærer at vi har tett kontakt med våre partnere som Microsoft, IBM, Cisco med flere. Vi deltar på konferanser og kurs, og Atea har for tiden en satsing som kalles «Explore» der man blant annet oppfordres til å lære gjennom en app med korte kurs av Ateas fageksperter innen ulike fagfelt. Ellers benytter jeg ulike kurs og ressurser på nettet for å holde meg i forkant innen business intelligence, analyse, softwareroboter, IoT og maskinlæring. For å henge med i teknologibransjen må man stadig utvikle seg og lære nytt fagstoff, og det synes jeg er veldig spennende. 

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

- Jeg tror at vi vil se at stadig flere systemer flyttes ut i skyen. Videre tror jeg at vi i tiden fremover vil se stadig flere intelligente enheter. De store IT-produsentene er i ferd med å bygge plattformer som løser problemstillingene rundt integrasjon av data og datakilder, og dette åpner en ny verden for dataanalyse. På toppen av dette vil vi fremover få stadig mer maskinlæring og etter hvert det vi kan kalle kunstig intelligens. Jeg ser ikke dette som noen skummel utvikling. Vi har opplevd slike teknologiske kvantesprang før og kommet styrket ut av det. De nye teknologiene vil automatisere og forenkle mye av det vi i dag gjør manuelt. Da frigjøres kapasitet som vi kan benytte til andre ting. I Atea leverte vi nylig en softwarerobot som automatiserte en prosess som tilsvarte omtrent et halvt årsverk. Dette halve årsverket kan ansatte nå i stedet benytte på forretningsinnsikt, og på å skape merverdi for bedriften. Det er mye bedre at høyt kompetente ansatte bruker sin arbeidstid på å skape verdi kontra å utføre manuelle prosesser som en datamaskin utfører raskere og med lavere feilrate.

Jeg ser lyst på den teknologiske fremtiden og ser frem til å hjelpe våre kunder i spennende prosjekter der vi benytter teknologi på en smart måte, for å skape innovative løsninger som skaper verdier for bedriftene og for samfunnet.