2018-06-14

Eik sykehjem spiller digital bowling med Touch&Play

Et aktivitetsrom med aktivitetskjermer bedrer hverdagen til beboerne på Eik sykehjem i Tønsberg på en morsom måte.

Helene Robstad
Helene Robstad Markedskoordinator, Region Sør

I regjeringens kvalitetsreform «Leve hele livet», legges det frem at uansett alder trenger mennesker andre mennesker for å skape trivsel og forebygge sykdom. Det er viktig at eldre får tilbud om minst én times aktivitet hver dag ut fra ønsker, interesser og behov.

På Eik sykehjem har de et helt nytt aktivitetsrom tilgjengelig for beboere. Her er det ikke treningsapparater, men teknologi som skal aktivisere eldre og mennesker med kognitiv svikt. Løsningen heter Touch & Play – en skjerm fylt med aktiviseringsspill med berøringsskjermer som er lette å bruke.

Avdelingsleder på Eik sykehjem, Ingunn Thoen, sier det er viktig å tilpasse aktiviteter etter ønsker og behov for den enkelte. Aktivitetsskjermen vil være en viktig bidragsyter til å holde de eldre aktive, både fysisk og kognitivt, og kan i beste fall ha en helsebringende effekt.

”Aktivitetsskjermen vil være en viktig bidragsyter til å holde de eldre aktive, både fysisk og kognitivt, og kan ha en helsebringende effekt.”

Touch & Play er tilpasset ulike fysiske og kognitive utfordringer, og kan derfor benyttes selv om brukeren for eksempel sitter i rullestol.

Brukere kan blant annet spille bowling, dart, eller «fange fluer» på den digitale skjermen. Eik sykehjem har også en sykkel som kan kobles til. Da kan brukeren «se» landskapet han eller hun sykler i på skjermen. Touch & Play er robust, slik at man kan slå på den, eller kaste ball. Mange av spillene er spesielt tilpasset for å trene hukommelse, balanse og øye-hånd-koordinasjon, samtidig skal det være gøy å bruke. Skjermene har også internettilgang, slik at man kan strømme musikk, TV-programmer eller YouTube-filmer.

Om Eik sykehjem:

Eik sykehjem er plassert i Tønsberg kommune og har 92 plasser; 84 sykehjemsplasser, 8 plasser i omsorgsbolig og et dagsenter med plass til 10. Avdelingene er differensiert ut i fra behov, og grad av kognitiv svikt.

Om Touch & Play:

Touch & Play aktivitetskjermer passer like godt for funksjonshemmede, som for eldre med demens. Løsningen er tilpasset ulike behov ved at skjermen kan heves og senkes. Den inneholder flere programmer og spill som aktiviserer brukeren ved at de må bevege seg fysisk for å spille.