2018-02-12

– De tradisjonelle IT-jobbene vil endre seg

– Vi må slutte henge oss opp i teknologiske detaljer og heller se på nytteverdien digitalisering gir oss, mener René Reinertsen. Som løsningsselger ser han heller på hvordan kundene skal bruke teknologien enn hva som ligger bak.

Terje Mathisen Markedssjef i Region Sør

Hva engasjerer deg i profesjonell sammenheng?

Følelsen av å være med på noe samfunnsnyttig betyr mye for meg. Å identifisere og løse problemstillinger ved bruk av teknologiske verktøy. Innsatsen vi gjør mot skolesektoren i Norge, hvor vi prøver løfte fokuset bort fra teknologiske detaljer, og heller se på nytteverdien og hvordan en best skal høste gevinster og få ledelse, lærere og elever og engasjerte med på reisen, motiverer. Teknologien vil endre seg underveis, men det er viktig at organisasjonen er forberedt på dette og har satt seg noen høyere mål enn teknologien i seg selv.

”Atea legger til rette for at jeg skal holde meg relevant til enhver tid.”

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

I Atea har jeg mange muligheter til å tilegne meg informasjon og erfaringer gjennom våre samarbeidspartnere som villig deler sine tanker rundt produkter og tjenester. Jeg sparrer med fagmiljøer internt, deltar på techupdates og faglige konferanser. Jeg vil være en rådgiver for våre kunder, og tar både tekniske og salgsrettede kurs, samt sertifiseringer for å holde meg oppdatert og få best mulig forståelse av nytteverdi. Jeg opplever at Atea legger til rette for at jeg skal holde meg relevant til enhver tid, være en nyttig ressurs for våre kunder og ha forståelse for hvilke verktøy Atea har tilgjengelig i vår store verktøykasse.

”Behovet for rådgivere rundt bruksområdene for teknologi vil vokse kraftig fremover.”

Det hender også ofte at jeg drar med meg teknologi hjem for å prøve ut sammen med familie og venner. Dette gir meg ofte gode erfaringer om hvor brukervennlig og nyttig løsningene kan være.

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Jeg tror de tradisjonelle IT-jobbene vil endre seg. Flere og flere produkter og tjenester vil være klar til bruk rett etter at de er kjøpt, som for eksempel en skytjeneste. Skytjenesten vil kanskje ikke ha det samme behovet for konfigurering og vedlikehold som løsningene man før ville valgt. Dette vil kreve at flere av de som arbeider med IT må begynne å tenke annerledes rundt sine oppgaver. Jeg tenker at løsningene burde rettes mot å designe og gjennomføre gode brukeropplevelser, tilpasset organisasjonens behov. Det vil fortsatt være et stort behov for eksperter på visse teknologiske områder, samtidig som behovet for rådgivere rundt bruksområdene vil vokse kraftig fremover.

Jeg tror også at det vil bli større forståelse for at IT-verktøy og IT-avdelingen ikke er en frittstående del av en organisasjon. Disse elementene må likestilles og utnyttes på samme måte som andre deler av organisasjonen, og kan dermed utgjøre et stort konkurransefortrinn. Riktig teknologi kan forenkle og forbedre oppgaver og prosesser i de fleste bransjer. Dette krever en holdningsendring som tar både tid og vilje. I dag opplever vi stadig at de organisasjonene som klarer å ha de gode samtalene på tvers av enheter i organisasjonene, gjerne sammen med Atea sine rådgivere i midten, drar store gevinster av dette.