2018-03-07

Atea fortsetter å kjempe for en sunnere forsyningskjede

Uten mineraler fra land som Kongo fungerer ikke våre smarte telefoner. Men mens de bidrar til teknologisk utvikling, skaper de enorme menneskelige lidelser. Atea har vært i forkant med sertifisering og gode arbeidsforhold i gruver og fabrikker i flere år – og støtter også Panzis Hospital med kirurg Denis Mukwege.

Tinn, tantal, wolfram og gull. Naturressurser i Kongo har lenge forsynt verden med råvarer for utvikling av nye IT-produkter. I dag er det knapt noen smarttelefon uten komponenter som kan spores hit. Men mineralene som trekkes ut i gruvene er ikke bare en ressurs. De er også en forbannelse for den sivile befolkningen som er sterkt berørt av konflikten mellom rebellgruppene som styrer gruvene og bruker penger fra utvinningen på å finansiere pågående konflikter.

  • For å komme videre med denne store utfordringen kreves samarbeid og mellomstatlige forhold. Etterspørselen etter klare vilkår i forsyningskjeden er et internasjonalt problem som vi må løse sammen, sier Andreas Rydell, Global Sustainability Manager på Atea.

Påvirker globalt gjennom Responsible Mineral Initiative

I våren 2014 initierte Atea en klage mot konfliktmineraler i IT-produkter. Konfliktmineraler er varer der utvinningen finansierer uro og krig. Dette er spesielt fremtredende i østlige Kongo. I dag har mer enn 320 organisasjoner blitt med på samtalen. Som verdens første forhandler kom Atea til organisasjonen Responsible Business Allianc (RBA), tidligere kjent som EICC. RBA har lansert initiativet Ansvarlig Mineralinitiativ, og her var Atea et av de første selskapene å bli med.

Mer enn 320 har blitt med

I 2014 lanserte Atea en klage mot konfliktmineraler i IT-produkter, en samtale som i dag har over 320 tilknyttede selskaper, og ønsker øke bevissthet om problemet. På tidspunktet for anropet gjennomførte Atea en rekke aktiviteter og seminarer, som inneholdt håndtering av konkrete eksempler på hvordan man gjorde krav som anskaffer.

  • Få personer kjente til konseptet konfliktminer før 2014. Etter samtalen har Atea gjennomført flere aktiviteter, og vi var en av de første selskapene i verden for å bli med i det globale initiativet Responsible Mineral Initiative, RMI. I dag kan vi se at antall aktører som stiller spørsmål om konfliktmineraler i forbindelse med anskaffelser, er definitivt økt, sier Rydell.

Investeringen blir utvidet

Forpliktelsen har også medført at Ateas representanter ble invitert til å delta i tilgrensende tiltak, inkludert OECDs møte om konfliktminer i mai 2017.

  • Innsatsen har blitt utvidet, ikke bare for å fokusere på gruveområdene i Kongo, men også i resten av verden. Både Atea og våre kunder vil vite mer om de utvinnede mineralene, uansett om de er konfliktminer eller ikke. Det er eksempler på gruver rundt om i verden med lik problematikk. Av denne grunn er det viktig å jobbe for en god mineralutvinning globalt, sier Rydell.

Innbyggerne led hardt

For to år siden besøkte han gruvene i Kongo og fikk også mulighet til å reise til Panzis sykehus i Bukavu. Sykehuset ble grunnlagt av kirurg Denis Mukwege, verdenskjent for sitt arbeid med med voldtektskvinner og barn i området.

  • Volden begått mot kvinner og barn er ifølge flere studier en følge av utvinningen av konfliktmaterialer. Denis Mukwege og hans team gjør en god jobb, han behandler ikke bare ofrene, men sørger også for at de har et godt liv etterpå og hjelper dem tilbake til samfunnet på forskjellige måter. Blant annet handler det om at kvinnene får tilbake selvtillit og kan fortsette med livene sine, sier Rydell.

Solenergilamper øker sikkerheten

Sykehuset søkte måter å hjelpe virksomheten. Atea har finansiert et prosjekt med solcellelamper for å kompensere for områdets manglende tilgang til elektrisitet. Ifølge Denis Mukwege har prosjektet hatt flere fordeler.

  • Funksjonell belysning er viktig for oss å drive opplæring for kvinner, for eksempel leseferdighet, dataferdigheter og sy. Fremfor alt er det et sikkerhetsproblem, lyset gir kvinner en følelse av å ha kommet bort fra den harde traumatiserende, mørke tiden i distriktene, sier Mukwege.

Han opererer i gjennomsnitt 1 500 kvinner og barn per år. Kreftene i hans tunge arbeid henter Mukwege i stor grad fra pasientene.

  • Når jeg ser hvordan de sakte finner tilbake selvfølelsen og begynner ane at fremtiden kan faktisk gi muligheter også for dem; det gir meg styrken til å jobbe med, sier Denis Mukwege.

Panzis sykehus – verdenskjent takket være Denis Mukwege. Panzis sykehus i Bukavu, Kongo, har blitt verdensberømt for kirurgen Denis Mukweges arbeid for å støtte voldtatte kvinner og barn. Her er over 1 500 pasienter utsatt for seksuell vold hvert år. Denis Mukwege har blant annet blitt belønnet med Right Livelihood-prisen.

Tøffere lovgivning

Den seksuelle volden og uroen fortsetter å plage landet. For tiden er situasjonen så ustabil at Rydell har avlyst flere turer i området.

  • Samtidig fortsetter arbeidet med økt sporbarhet, og nå håper vi at innsatsen for å sertifisere flere gruver vil bli styrket. Da vi var der, ble 46-47 gruver sertifisert av totalt over 900 i bare en provins. Det er også tiltak der smelteverk kan fortelle hvor de kjøpte mineralene sine. Parallelt med tøffere lovverk håper jeg at de ulike tiltakene vil kunne føre til endring til det positive, sier Rydell.

Økt gjennomsiktighet på fabrikker i Kina

For Atea er det viktig å kjenne hele forsyningskjeden, fra råmaterialekstraksjon til ferdig produkt. Derfor har Rydell også besøkt tre fabrikker som produserer datamaskiner i Chengdu, hovedstaden i Sichuan-provinsen i sørvest-Kina.

  • Jeg har vært i Kina flere ganger tidligere, og til min glede ser jeg at fabrikkene blir stadig mer gjennomsiktige. Forbedringene har nådd flere stadier av forsyningskjeden, vi kan få revisjoner og fabrikkledelsen vet nå kravene vi stiller. Ofte kan de fortelle deg om forbedringene som er gjort, forklarer Rydell.

Viktig å være på plass

Han vektlegger viktigheten av å være på plass, dels for å få en bedre forståelse av hvordan forsyningskjeden fungerer, og dels fordi Atea er i stand til å oppfylle kravene til alt fra arbeidsforhold til bruk av konfliktmineraler direkte til fabrikkledelsen.

  • Det er veldig viktig for oss å forstå hvordan produksjonsprosessen er og hvordan utviklingen ser ut. Vi er både våre egne og våre kunders stemmer. Vi gjør dem best hørt på stedet.