2018-12-11

– Å være nysgjerrig er viktigere enn noensinne

Vår tid består av endringsprosesser, utvikling og innovasjon. Det holder ikke bare å forstå at det skjer, vi må forstå hvorfor, sier leder for læring og utvikling i Atea, Susanne Breum-Lie.

Caroline Svae
Caroline Svae Markedskoordinator
Bilde: Eline Furuseth

Utdanning og yrkesbakgrunn:

Jeg er utdannet journalist og samfunnsviter med en tverrfaglig kombinasjon av samfunnsøkonomi, miljøstudier, statsvitenskap og organisasjonspsykologi. Mastergraden jeg har i «Society, Science and Technology»handleom innovasjonsprosesser og hvordan vi utvikler, deler og påvirkes av teknologi i et kunnskapssamfunn.

Etter studiene, begynte jeg i et konsulenthus og jobbet med teknologidrevne endringsprosjekter i privat og offentlig sektor. Jeg lærte masse og fikk tidlig lederansvar. Da jeg fikk muligheten til å utforske et selskap i endring fra innsiden, gikk veien videre til Atea. Her har jeg hatt ulike roller innen personalledelse og forretningsutvikling.

”Det er ikke nok å forstå at det skjer noe rundt oss, vi må sørge for at vi forstår hvorfor.”

Beskriv din nøkkelkompetanse:

Helt fra tiden som journalist, har jeg jobbet med å være objektiv og se ting fra utsiden. Det gjør at jeg i dag kan sette meg inn i ulike problemstillinger, forstå og forklare behov, og gjennom dialog komme frem til mulige løsninger .

Dersom du var fersk student i dag, hvilke fag/studier ville du valgt?

Jeg ville fortsatt valgt noe tverrfaglig. Men jeg skulle gjerne hatt noen rene teknologifag også.

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

Jeg er fortsatt svak for de gode gamle nyhetsmediene og opplever god dekning av saker som gjelder teknologi og samfunn. I IT- og teknologibransjen er vi dessuten gode til å oppdatere hverandre gjennom ulike nettverksarenaer, sosiale medier og bransjetreff. I Atea har vi også fokus på å dele faglig inspirasjon og erfaring. Når jeg spør, er det alltidnoen der som ønsker å hjelpe og som deler sin kunnskap.

”De som lykkes, prøver ikke å gjøre alt alene, men skaper verdi gjennom samarbeid med andre.”

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Samarbeid, samhandling og samfunnsansvar. Vi opplever en stadig raskere endringstakt og blir mer oppmerksomme på omgivelsene våre. Men det er ikke nok å forstå at det skjer noe rundt oss, vi må sørge for at vi forstår hvorfor. Derfor er nysgjerrighet viktigere enn noensinne: Å stille spørsmål, lære, utfordre, utforske og tørre å være kritisk. Vi blir mer interessert i å lære av og lære bort til andre, og den totale kunnskapsdelingen øker. De som lykkes, prøver ikke å gjøre alt alene, men skaper verdi gjennom samarbeid med andre.