2017-06-16

Utdanningsetaten i Oslo: – Alle i Osloskolen skal få et likt IKT-tilbud

Mangfoldet i Osloskolen er både en styrke og en utfordring, sier Bjarte Rørmark fra Utdanningsetaten i Oslo.

Tine Venaas
Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar

– Vi har ikke tid å kaste bort på ting som ikke virker. Undervisning skal føre til læring og mestring, sier Bjarte Rørmark, assisterende avdelingsdirektør for pedagogisk utvikling og kvalitet i Utdanningsetaten. Med 180 læresteder er Utdanningsetaten Norges største skoleeier.

– Størrelsen er en styrke i at vi er mange som kan dele erfaringer, men med et større mangfold kommer også flere utfordringer. Vi har en variert elevgruppe og mange kommer inn i skolen med andre morsmål enn norsk.

Rørmark legger til at kulturelt mangfold kan være en ressurs, og at Osloskolen prioriterer språkopplæring og Kunnskapsløftets grunnleggende ferdigheter, lesing, regning, skriving, muntlige ferdigheter og digitale ferdigheter. Målet er at alle elever i Osloskolen skal få et likt tilbud til IKT i skolen.

– Utfordringen er allerede nå at skolene har ulike utgangspunkt og ulike tilbud. Noen skoler omfavner ny teknologi med interesse og glede, og kan til og med ligge i forkant av det vi kjenner til og kan tilby, sier Rørmark.

”Men det ligger det jo mye kraft i også, og vi holder ingen tilbake!”

Høsten 2015 lanserte Utdanningsetaten i Oslo Skoleplattform Oslo. Den nye plattformen skulle heve tilgangen til moderne digitale verktøy og forenkle kommunikasjonen mellom lærere, elever og foresatte. Rørmark forteller at med Osloskolens størrelse følger også ulikheter på lærernes digitale kompetanse og at kompetansesikring blir viktig framover.

–  Ulike utgangspunkt kan være en styrke om vi utnytter de andre ressursene vi har til å tilpasse for et godt miljø for læring. Vi vil teste ut alle muligheter så lenge det ikke går på bekostning av elevenes læring og utvikling. Når det gjelder bruk av læringsteknologi i klasserommet er Oslo kommune framoverlent, men satser på det vi vet virker, sier Rørmark.