2017-05-11

Ungt entreprenørskap: Oppdrag velferdsteknologi

– Velferdsteknologi gjør helsepersonells arbeidshverdag enklere, samtidig som pasientsikkerheten vil bli bedre, sier sykepleierstudent Katrine Hoel ved Høgskolen i Molde

Tine Venaas
Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar

Med en løsning som hjelper pasienten med å holde døgnrytmen og spise riktig, gikk Hoel og resten av laget «Et opp» til topp under årets Innovasjonscamp på Høgskolen i Molde. Innovasjonscampen ble arrangert av Ungt Entreprenørskap i Møre og Romsdal (UE MR).

Med Atea som oppdragsgiver jobbet 90 sykepleierstudenter i to dager for å finne en brukergruppe og løse deres utfordringer med ny velferdsteknologi. Sammenhenger mellom tjeneste, arbeidsmåter, implementering og opplæring ble også lagt til grunn for juryens vurderinger. Som veiledere for gruppene stilte Ateas velferdsteknologiske rådgiver Tove Topaas, og salgsjef i Atea Ålesund Nils Vikhagen, sammen med ressurspersoner fra blant annet, Protomore Kunnskapspark, Molde kommune, Møre og Romsdal fylkeskommune, Sykehuset i Molde og fylkekommunens Arena for Læring om Velferdsteknologi (ALV).

ALV har over lengre tid arbeidet sammen med medlemskommuner og akademia for å sette fokus på samskapning mellom ulike samfunnsaktører. På denne måten har det bidratt til å bygge og spre kunnskap om velferdsteknologi og tjenesteinnovasjon.

– For UE MR er samarbeid mellom skole og næringsliv viktig. Atea var en aktuell samarbeidspartner på Innovasjonscampen for sykepleierstudenter på Høgskolen i Molde fordi Atea har fokus på brukerens behov og interessen for å finne nye løsninger i helsevesenet, Sissel Tegelsrud Kolstad, daglig leder i UE MR.

Fremtidens teknologi i praksis

– Det var veldig gøy og lærerikt å være med på innovasjonscamp. Velferdsteknologien er en positiv utvikling, og noe som bare blir mer og mer utbredt og aktuelt. Det var fint å få et innsyn i hvordan teknologien kommer til å utvikle seg i fremtiden, og alle mulighetene teknologien har å by på, sier Hoel.

Løsningen var et kjøleskap med en sensor som registrerte hva som ble tatt ut av kjøleskapet. På den måten kan hjemmesykepleien få beskjed om at brukeren deres hadde tatt frokost ut av kjøleskapet og utsette besøket om morgenen til litt senere på dagen når hjemmesykepleien har bedre tid. Brukeren på sin side slipper å vente på frokost til hjemmesykepleien kommer, og spise når hun ønsker det selv.

I juryens vurdering står det:

«Gruppa presenterte en genial og enkel løsning på et kjemperelevant problem. Teknologien er kjent, men sammensatt her på en ny måte. Løsningen øker brukerens valgfrihet, og gir fleksibilitet og effektivisering for tjenesteyter. Gruppa viste en samlet tro på ideen gjennom en flott prototype og et utmerket skuespill!»

Viktig møteplass

”Når studentene gjennomfører Innovasjonscamp skal de gjennomføre en innovasjonsprosess, være kreative og samtidig løse virkelige problemer for næringslivet som er relevante for deres fremtidige yrkeskarrierer.”

– Samarbeid med Atea og temaet velferdsteknologi er aktuelt for fremtidens sykepleiere. Atea viste for studentene at Atea er opptatt av å lytte til deres ideer og løsninger på utfordringer de møter i sin praksis som sykepleiere, sier Kolstad.

Vikhagen sier at for Atea som IT-selskap er møtet med studenter en viktig arena for å lære om hvilke tanker sykepleierspirer har om eget fagfelt:

– Vi ønsket å utfordre sykepleierstudenter fordi de er i startfasen av karrierer innen helsevesenet og står i første rekke i møtet med velferdsteknologi i årene som kommer. Vi håper arrangementet bidrar til at de føler eierskap til mulighetene det gir dem og inspirerer til en moderne og bærekraftig eldreomsorg, avslutter Vikhagen.

 

Foto av vinnerlaget fra venstre: Katrine Hoel, Kari Marie Sandblåst, Cecilie Bruvik Steinsland, Lina Ingstad, Rigmor Caspersen, Hillevi Eltvik og Tina Nesje Lillevik.