2017-04-20

– Ta karrieresteg med egen mentor

She Community mentorprogram vil engasjere kvinner til å ta det neste steget, enten på karrierestigen eller ut i egen virksomhet. Vi slo av en prat med Heidi Kopperud, markedssjef i Atea og mentor i She mentorprogram 2017.

Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar

– Mentorskap handler ikke om å unngå feil. Tvert imot handler det om å få hjelp til å se seg selv og egne avgjørelser utenifra slik at feil så vel som suksess bidrar til læring. En erfaren sparringspartner kan bidra til å stå trygt i egne valg og avgjørelser også når utfallet ikke blir som forventet, sier Heidi Kopperud.

–  Samtidig er det viktig at mentors kompetanse og erfaring aldri er fasiten når andre skriver sin historie. I beste fall kan det bidra med gode spørsmål, forståelse og ektefølte heiarop, smiler hun.

”– Mentorskap handler ikke om å unngå feil.”

Selv har hun vært med å starte to selskaper innenfor videokonferanse og har vært i IT-bransjen i 15 år. Nå er hun i sitt tredje år i Atea med lederansvar for selskapets største region. Gjennom fjoråret var hun selv deltager i Ateas eget lederprogram. Tidligere har hun også gjennomført ett år med lederutviklingsprogram i regi av Innovasjon Norge. God dialog med mentorer underveis har vært en viktig nøkkel i karrieren, sier Kopperud.  

 – Jeg har selv kjent hvor store utslag det kan gi på egen selvtillit og prestasjonsevne å ha noen å sparre med om det som føles viktig der og da.

Nå gleder hun seg oppriktig til å få være denne personen for aspirerende ledertalenter og gründere.

Digitalisering endrer dagsorden 

Teknologiens inntog i alle bransjer gjør digital kompetanse til en av de viktigste lederegenskapene fremover. Flere av årets She-mentorer kommer fra teknologibransjen. Kopperud spår et økende behov for de talentene som evner å akselerere digitale muligheter til faktisk verdi for kundene i et langt høyere tempo enn i dag.

”Teknologiens inntog i alle bransjer gjør digital kompetanse til en av de viktigste lederegenskapene fremover.”

– Samtidig er sannsynligheten stor for at alle She-mentorer har digitale muligheter høyt på sin agenda uavhengig av rolle og bransje. Dette kan være nyttig bakgrunn for gode samtaler rundt mentee sine egne muligheter, mener Kopperud.

Hun legger til at når man er deltager i et mentorprogram er det ikke bare for å innhente kunnskap, men også for å bygge relasjoner. Én ting er hva mentor kan bidra med i samarbeid med den enkelte deltager. Enda større gevinster kan realiseres i det nettverket mentee blir en del av. Å bli kjent med andre kandidater med ulik bakgrunn og kompetanse, men med mange av de samme spørsmålene, gir nyttig læring.

She Community tilrettelegger for nettverksbygging på tvers av bransjer. Dette lå også til grunn da Ateas administrerende direktør, Michael Jacobs, inviterte til nettverksmiddag for kvinnelige gründere i regi av She Community.

– Vær uredd

Kopperud sier hennes beste karriereråd er å være uredd og skape egne muligheter.

– Kast deg ut i det. Enten blir du en erfaring rikere eller så kan du åpne en dør til sjanser du aldri hadde fått ved å bare tenke tanken. Streifer tanken deg om å søke på mentorprogrammet akkurat nå, klikk deg videre og meld deg på, oppfordrer Kopperud.

– Kanskje er det du og jeg som skal jobbe sammen fremover?