2017-07-06

Pedagogisk rådgiver søkes

- Skoler kan ikke bare digitaliseres, den bør også moderniseres, sier Andrew Rhodes, leder for nasjonal skolesatsning i Atea. Nå ønsker han flere pedagoger på laget.

Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar

 – Når alle svar finnes innen rekkevidden av noen få tastetrykk blir det et paradigmeskifte på norske skoler. Dette kan utfordre skolens nytteverdi slik undervisningsmodellen er i dag. Allikevel utdanner vi borgere av det 21. århundret til å møte fremtiden med eldgammel metodikk, sier Rhodes.

”– Når alle svar finnes innen rekkevidden av noen få tastetrykk blir det et paradigmeskifte på norske skoler.”

Han mener at når resten av verden digitaliseres er skolens digitaliseringsprosess kanskje den aller viktigste. Som tidligere lærer er han allikevel ikke bare opptatt av digitale dingsers funksjonaliteter, men også av hva digitale verktøykasser skal tilføre klasserommet og hvordan.

– Smarte tavler og lesebrett som erstatter krittavler og skriveblokker uten å utvide læremulighetene i klassen blir fort veldig kostbart og skaper lite motivasjon for videre teknologitilførsel, sier Rhodes.

Lær opp lærerne

– Arbeidsmøter og kurs er en fin måte å introdusere lærere til nye måter å jobbe i klasserommet, men det er også viktig for kommunen å vurdere hvordan man kan fortsette å utvikle kompetansen og pedagogikken som kan forbedre læring på en bærekraftig måte, sier Rhodes.

Én ting vi vet med sikkerhet er at teknologien vil fortsette å utvikles og gi nye muligheter for å forbedre læring. Han bruker Larvik Kommune som et eksempel på en kommune som har strategisk bygget kompetansen blant lærere på en bærekraftig måte.

Larvik Kommune har plukket ut gruppe på 60 lærere kalt D-pedagoger. Atea holdt opplæring i mentorering og utviklet opplæringmaterialer for å lære opp lærerkollegaer i bruk av digitalt undervisningsutstyr.

– Hver skole i Larvik har nå tre eller fire ekspertlærere som kan hjelpe og støtte andre lærere på skolen knytte pedagogikk, teknologi og elevlæring sammen og sikre at utvikling av nye verktøy og teknikker fortsetter lenge etter at den obligatoriske opplæringen fra eksterne kursholdere er ferdige, sier Rhodes.

Pedagogisk rådgiver søkes til Atea Region Sør!

Læreropplæringsmodellen er også brukt i andre kommuner med gode resultater. Nå leter Atea etter rådgivende teknologinysgjerrige pedagogiske ressurser som kan styrke Ateas skoleteam.

– Du trenger ikke være ekspert på læringsteknologi, koding eller robotbygging. Det vi trenger, er skolefaglige personer som tror på mulighetene et digitalt klasserom kan gi, og hvordan man kan bygge ut læringsrommet til det beste for den enkelte eleven, avslutter Rhodes.

Vil du hjelpe Atea bygge fremtidens klasserom?