2017-08-28

Munkerud skole: – Bruk iPaden som et dagligverktøy, ikke belønning

Atea har levert 300 nettbrett til Munkerud skoles 750 elever. Rektor Anton Rygg håper på hele klassesett til alle trinn i løpet av neste år.

Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar

– Abdul Chohan sier nettbrettene ikke blir liggende igjen på skolen. Det er helt sant. Samtidig vil barna leke og spille fotball når det er friminutt, da er det bedre å legge igjen utstyret inne, sier rektor Anton Rygg ved Munkerud skole.

Det er ikke teknologien som er det viktigste, men pedagogikken som ligger til grunn, påpeker rektoren. Da må teknologi i klasserommet brukes som nytteverktøy, ikke som belønning, slik at elevene får et mer profesjonelt forhold til utstyret.

– En fordel er at undervisningen kan tilpasses elevene selv om de har ulike styrker. For noen betyr dette å samle bilder, for de som trenger større utfordringer kan læreren be dem om å skrive lengre tekster.

Munkerud bruker bevisst læringsapper som vektlegger produksjon i stedet for puggeapper og elektroniske lærebøker.

– På denne måten må elevene tilegne seg læring for å levere og ikke bare pugge seg til svarene. Vi ser både at elevene produserer mye mer og at innleveringene blir fine. Nå leverer selv gutta som før aldri fullførte.

”I en tid hvor elever kan finne alle svar gjennom internettsøk, må skolen jobbe for å tilpasse undervisningen ferdighetene det er behov for i fremtiden.”

Rygg vil legge til rette for dybdelæring og livslang læring.

– Det er en grunn til at lærere alltid faller tilbake til lærebøkene. De er enkle og pålitelige i bruk. De virker fordi det bare er å åpne og de skader ingen, men informasjonen slutter nederst på siden. Med teknologi kan vi slippe verden inn i klasserommet, det gir store muligheter, men da må det også virke.

Med økt bruk av utstyr følger også nye utfordringer for elevene, spesielt innenfor nettvett. Rygg sier det har vært lett å ta opp problemer omkring dette nettopp på grunn av nettbrettene.

– Selvfølgelig hender det at noen tråkker feil, elevene er jo på skolen for å lære, men fordi nettbrettet er så tilstede i skolehverdagen er det også lett å ta tak i problemene før de blir store.