2017-04-05

Lærer elever å lese med å skrive

– Elevene knekker lesekoden mer effektivt ved å skrive på nettbrett, sier Jan Gamre fra lærerkonsulentfirmaet Kreasjon.

Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar

Forskning viser at skriving ofte er lettere enn å lese. Allikevel er det under 10 prosent av norske skoler som bruker STL+ metoden i dag. Det vi gjør er folkeinformasjon drevet frem av idealister, sier Jan Gamre.

STL+ står for «Skrive seg Til Lesing med talestøtte» og er en arbeidsform der elevene blir kjent med bokstaver gjennom nettbrett hvor modellering av språk og samtale omkring elevenes arbeid er like viktig som elevenes produksjon. Begrepet ble skapt av Statped og gjort kjent i Norge fra 2009 med Tone Finne og Frank Hansen i Statped som aktive pådrivere.

– STL+ metoden kombinert med riktig type teknologi kan være en svært effektiv måte for elever å lære lesing og skriving, sier Andrew Rhodes, national education manager i Atea.

Undervisningsmetoden blir grundig forklart når STL+-konferansen i Drammen arrangeres for tredje gang 4. og 5. mai med Atea som stolt hovedsponsor. Arrangørene med Gamre i spissen er lærer-konsulentfirmaet Kreasjon, som har spesialisert seg på å trene opp pedagoger i å bruke undervisningsmetoden STL+.

– Siden Atea jobber tett med Kreasjon om pedagogisk opplæring for skoler og kommuner og dette er av stor interesse for dem, gir det mening at Atea er hovedsponsor for denne konferansen, sier Andrew Rhodes, national education manager i Atea.

Med lærere for førstetrinn og rektorer som målgruppe, håper Gamre treffe skolepedagoger som kan bygge undervisningsformen videre.

– Vi ser mange rektorer melder på flere fremtidige ansatte, fordi førsteklasselærerne kanskje enda ikke er ansatt enda. Det er lurt for målet for konferansen er å vise STL+ som helhetlig arbeidsform, og ferske lærere er ofte ikke «satt», sier han og legger til at konferansen også er for erfarne lærere som vil utvide verktøykassen.

”Forskning viser at skriving ofte er lettere enn å lese. Allikevel er det under 10 prosent av norske skoler som bruker STL+ metoden i dag. Det vi gjør er folkeinformasjon drevet frem av idealister, sier Jan Gamre.”

Kjente foredragsholdere

Konferansen har flere kjente foredragsholdere, blant annet spesialpedagog Mona Wiklander som har utviklet undervisningsmetoden i Sverige, mens Frank Hansen fra Statped og Dina Dalaaker fra Senter for IKT i utdanning vil dele erfaringer fra et norsk perspektiv. I tillegg kommer også Teglverket skole og Steinberg skole.

– At IKT-senteret og Statped kommer er jo et kvalitetsstempel i seg selv. Erfaringene fra skoler som har brukt opplegget er at elevene lærer å lese betydelig raskere, skoler som Teglverket har tenkt utradisjonelt og som siden har fått mye oppmerksomhet, sier Gamre.

Teglverket skole vant Innovasjonsprisen for skoler i henholdsvis 2016 og 2017. Prisens mål er å finne skoler som har utviklet en helhetlig praksis, der IKT utgjør en viktig faktor i undervisning og læring.

Kontroversiell tematikk

Gamre påpeker at selv om de snakker om å lære barna bruk av iPad, vil han ikke håndskriften til livs.

– Mange tror at vi ikke vil lære barna å skrive for hånd. Det er ikke tilfelle, vi vil bare flytte håndskriftundervisning til 2. klasse. Vi gjør om på rekkefølgen, rett og slett.

Fakta:

STL+ konferansen 2017 gjennomføres 4-5. mai. Årets konferanse blir på Scandic Ambassadeur i Drammen, rett ved jernbanestasjonen. Tilgjengeligheten er god for hele østlandsområdet, samtidig som det er enkelt å komme seg til og fra Gardermoen.

Senteret for IKT I skolen har skrevet en rapport om bruk og anvendelse av undervisningsmetoden STL+ på 32 skoler i 23 kommuner i Norge.