2017-12-12

IT-sikkerhet: Møt traineene

– Vi ser det er mye gjenbruk av ressurser i fagmiljøet, uten at vi når ut til de nye kloke hodene. Det vil vi gjøre noe med, sier IT-sikkerhetsrådgiver Audun Risberg.

Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar

I samarbeid med sikkerhetsdistributør Infinigate og sikkerhetsprodusentene Checkpoint og Trend Micro har Atea derfor startet et program for cyber security sales-traineer. 2030 vil det være en estimert etterspørsel på 15 000 personer med IKT-sikkerhetskompetanse i Norge. Tilgangen på IKT-sikkerhetskompetanse vil i samme år være på knapt 11 000, står det i et ferskt notat fra NIFU.

Dette er gammelt nytt. Notatet stiller NIFU sammen med en lang rekke aktører som har varslet det prekære behovet for flere brannslukkere nå og i tiden fremover. Trusselbildet øker og med det enorme antallet ubesatte stillinger er det ofte flaks som gjør at vi ikke har opplevd en virkelig storbrann på norsk jord.

Prekært behov for sikkerhetskompetanse

Målet er å gi traineene en så bred og grundig kompetanse som mulig, fortsetter Audun Risberg:

– Programdeltagere er sikret en opplæring i sikkerhetsfaget fra flere vinkler. Tatt i betraktning det store behovet for kompetanse på feltet, er du med den denne kunnskapen sikret en god fremtid.

Alle bedriftene har lik eierandel til det ettårige programmet. Traineene vil få opplæring hos Infinigate og Atea, før de vil bli plassert en hos hver produsent. Når programmet er fullført vil det være mulighet for tiltredelse i en stilling i en av de fire bedriftene.

Teknologikompetanse er grunnsteinen

Hva slags kandidater ønsket dere?
– Kandidatene har alle en genuin interesse for fagområdet. Bakgrunn innen IT eller salg kommer også godt med. Generasjonen som vokser opp nå, har en helt annen innstilling til det digitale enn de som har vært før, og mye teknologisk kompetanse faller dem naturlig.Bli bedre kjent med to av våre unge talenter!

Navn/Alder: 

Stian Roska Langum, 25 år.

 

Utdanning og yrkesbakgrunn:

Jeg har en bakgrunn fra tidligere HiST, nå NTNU, ved linjen IT-støttet bedriftsutvikling.

 

Beskriv din nøkkelkompetanse?

Som nyansatt i en IT-bedrift kan jeg ikke si at jeg har en nøkkelkompetanse, men heller en generell kompetanse. Nøkkelkompetansen min vil etter hvert ligge i Trend Micros produkter.

 

Dersom du kunne valgt på nytt, hvilke fag/studier ville du valgt?

Studiet mitt satser på breddekunnskap, så hvis jeg skulle valgt nye fag ville det vært fordypning innen tekniske fag.

 

Hvordan holder du deg oppdatert på bransjen?

Det er kanskje flaut å si Reddit, men i de rette kanalene finnes det bra med info. Ellers har jeg en teknologifrelst vennekrets som hjelper meg å holde meg oppdatert.

 

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Det er selvfølgelig lett å nevne buzzord som Cloud, AI, IoT og Blockchain. Men innen IT-sikkerhet koker det meste ned til brukerfeil, så riktig opplæring og bevisstgjøring om IT-sikkerhet for ansatte tror jeg vil bli viktigere.


  •  

Navn/Alder:

Theodore Grødahl, 20 år.

 

Utdanning og yrkesbakgrunn:

IKT-Servicefaglært igjennom service og samferdsel. Jeg startet som lærling i HiST som førstelinje brukerstøtte, og ble så med i fusjon sammen med NTNU. Med det ble jeg overført til campusnæretjenester for IT-avdelingen og til slutt seksjon for IT-drift.

 

Beskriv din nøkkelkompetanse:

Serviceinnstilt med god teknisk omfatning.

 

Dersom du kunne valgt på nytt, hvilke fag/studier ville du valgt?

Hadde egentlig holdt meg til IKT-servicefaget. Det er et fag som dessverre er døende, fordi IT-folk vil helst studere på et universitet, så de ender opp med å ta påbygg istedenfor å gå ut i full lærlingstid. Jeg mener at det spiller veldig på egen innsats og viljestyrke, IKT er bra for unge som vil starte innenfor IT.

 

Hvordan holder du deg oppdatert på bransjen?

Jeg holder meg oppdatert ved å lese og følge med på trender og nyheter via aviser som ComputerWorld og ITPro. Kommunikasjon med partnere når det gjelder ny, god teknologi som de tilbyr. Ser veldig fram til å bli med på seminarer med Atea for å se på mange nye og spennende ting framover.

 

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

En del «buzzwords» som man har hørt før som IoT (Internet of Things) og selvsagt mer sikkerhet i skyen. GDPR kommer til å spille en veldig stor rolle for norske bedrifter framover, og kommer til bety mye når det gjelder informasjonssikkerhet.