2017-08-11

Fem raske: Annemarte Gjerdsbakk

Jeg har en utdanning innenfor økonomi og forretningsjus, som er en bachelorgrad fra Handelshøyskolen BI. Med denne utdanningen var min første tanke å jobbe innenfor bank, etter et år i Nordea Finans fant jeg ut at det ikke var en bransje som passet meg. Jeg trengte utfordringer og ønsket å jobbe i et selskap som stadig var i utvikling og nytenkende.

Tine Venaas
Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar

Min interesse for IT har alltid vært der og IT har blitt til så mye mer enn programmering, som man ofte forbunnet det med før. Dermed har det blitt til at det også er plass for personer med ulike bakgrunner, fordelen min er at jeg har vokst opp digitalt, og på det området lærer jeg kjapt. Jeg er ung, sulten på utfordringer og har en erfaring fra forretningsjus og strukturert arbeid som jeg kan bidra med inn i Atea.

Under min tid på BI var jeg CRM-ansvarlig i et verv hvor vi utarbeidet et CRM-system, SuperOffice, for alle de 62 utvalgene på BI. Dette kommer godt med i Atea, da vi bruker det samme systemet.

Beskriv din nøkkelkompetanse?

Finans forretningsjus, da disse var mine beste fag og de fagene jeg tok som valgfag fra min tid på BI. Nå har jeg også skaffet meg god kompetanse i rådgivning innenfor lisenser.

Dersom du kunne valgt på nytt, hvilke fag/studier ville du valgt?

Da villet jeg tatt en bachelor innenfor IT, min plan var at dersom jeg ikke fikk jobben i Atea skulle jeg ta en master i IT og ledelse. Men, erfaring er like viktig som utdanning, så at jeg fikk stillingen som SAM-rådgiver med den utdanningen og erfaringen jeg har, er veldig tillitsfullt.

Hvordan holder du deg oppdatert innen bransjen?

Jeg bruker mye LinkedIn for å holde meg oppdatert i bransjen, har du et godt nettverk der, får man med seg mye spennende via innlegg som skrives eller som deles fra personer i nettverket ditt.

Det er også viktig å snakke med folk. Atea er en pulserende bedrift med god takhøyde og satser på sine ansatte. I mine tre korte måneder har jeg fått reist og hilst på de som sitter i samme type stilling som meg i Stavanger og Fredrikstad, hvor jeg har fått mye ny kunnskap og innsikt i deres arbeidsmåte. Jeg har også vært på et SNOW-kurs i Stockholm, slik at jeg får riktig kompetanse til å utføre jobben.

I Atea skjer det alltid noe rundt neste sving, og det er nettopp dette som gjør at det er en god bedrift for de som tar utfordringer på strak arm og trives med ulike dager.

En annen ting som er svært viktig er å stille spørsmål. Selv om man er ung og ny i en bransje, er det ikke gitt at den måten ting alltid har blitt gjort på er den beste måten. Det er nettopp derfor mange nå, blant annet Atea, velger å ansette nyutdannede og unge mennesker. Vi kan bidra med å se ting på en annen måte, utfordre standardene og komme med nye løsninger. At Atea setter pris på min nysgjerrighet og vil at jeg skal utvikle meg i stillingen, gjør at jeg synes det er veldig gøy å få jobbe her.

Hvilke trender tror du kommer til å prege bransjen i tiden som kommer?

Mange snakker om kunstig intelligens, det er en spennende og ny trend som Norge henger med på. Jeg tror det er svært viktig å hele tiden prøve å holde seg oppdatert og oppdage hvordan teknologi påvirker din jobb. Jeg er sikker på at IT er fremtiden, det er der flest jobber kommer til å være fremover.