2017-01-13

Få kontroll over voksende datamengde

I norske bedrifter produseres daglig enorme mengder data. Anslagsvis dobles den totale mengden data i verden så raskt som hver 18. måned. I denne eksplosive veksten er norske bedriftsledere for dårlige til å vurdere risiko, skaffe oversikt over hva de har av data og øve på mulige scenarioer.

Gurkirpal Bobby Gill, Leif Røkke og Harald Lunde er Ateas eksperter på løsninger for sikker datahåndtering. De mener bedriftene sitter på et voksende isberg av data, men egentlig ikke vet hvordan de skal håndtere det.

– Når du ikke vet hva du har av data, vet du heller ikke hvor potensielle feil kan dukke opp. Manglende kontroll over datamengden fører dessuten til at svært mye unyttig data tar opp lagringsplass og forsinker systemene, sier Gill.

Kjenn dataene dine

Hele 41 prosent av informasjonen lagret av norske bedrifter er såkalt dark data, viser Veritas databerg-rapport. Det vil si «usynlig» informasjon bedriften ikke vet om er nyttig eller unyttig og som ikke er søkbar. I tillegg opptar denne datamengden store ressurser. Det samme gjør backupen. Og backupen av backupen. Databerget øker altså raskt i omfang.

– Når man tenker på den raske økningen i datamengden, er det ikke vanskelig å se for seg at problemene vil øke raskt og bli enda mer krevende å få kontroll over, fortsetter Gill.

I tillegg sitter bedriftene på en omtrent like stor datamengde som er klassifisert, men uten verdi for bedriften, såkalt ROT-data (Redundant, Obsolete and Trivial). Sletter man ROTet, frigjøres ressurser. Samtidig får du bedre tilgang til den datamengden som faktisk er viktig.

– Mange bedriftsledere forholder seg ikke til hvor lenge informasjon skal lagres, hvor ofte det skal tas backup eller når det er krav for å slette og makulere data, supplerer Røkke.

Ledelsen må med

Lunde sier mange utfordringer kan være løst hvis norske ledere bare tar seg tid til en tilstrekkelig risikovurdering.

– Altfor få tenker gjennom hvordan de skal slippe å komme på forsiden i VG. De gjør ingen analyse av risikoen og har ingen strategi for å gjenskape data når noe først skjer.

Valg av backup-løsning et ledelsesproblem, i følge Lunde. Backup-administratoren vet hvor skoen trykker, men hvis de skal gjøre en endring krever det investeringsvillighet fra ledelsen. Derfor må ledelsen i større grad forstå hvorfor dette er viktig. Og selv om ulike virksomheter har ulike behov, har de fleste i noen grad behov for sikring av dataene sine.

Ny situasjon for lagring

– Skylagring setter mange bedrifter i en ny situasjon, sier Røkke.

Derfor er det viktig å sette seg i inn i krav og reguleringer. For eksempel kan det være krav til at sensitive data lagres i Norge, mens skyleverandørene ikke nødvendigvis har sine servere på norsk jord.

– Lederne må dessuten ta ansvaret for at backup-systemene de har er til å stole på. De må ha mer av det vi kaller «brannøvelser», altså scenarier som bedriften må øve på. Det er altfor mange som får seg en skikkelig kalddusj den dagen ulykken er ute og det er for sent, forteller han.

Gjennom slike scenario-øvelser kan bedrifter få testet sine systemer og kontrollere at de har den nødvendige sikkerheten for å kunne gjenopprette data ved et brudd.

Tre råd om backup:

  1. Få kontroll over hva slags data og hvor mye data du sitter på. Prioriter det uunnværlige og frigjør ressurser der det er mulig.
  2. Gjør en risikoanalyse og vurder konsekvensene ved tap av data opp mot hva det koster å være sikret.
  3. Øv på mulige scenarier og vær godt forberedt når ulykken først er ute.

 

Har du behov for hjelp til å håndtere enorme datamengder i din bedrift? Vi bistår deg gjerne! Send oss en e-post.