2017-03-15

Ed-tech ekspert: – For dyrt å si «vi har alltid gjort det sånn»

Med iPader og iPod Touch hevet den stengetruede skolen Essa Academy i Manchester elevenes ståprosenten fra 28 prosent til nesten 100 prosent. Utdanningsetaten inviterte Oslos skolesjefer til å lære hvordan.

Tine Venås Kjeldsen Rådgiver kommunikasjon og samfunnsansvar

– En kirurg fra 1900-tallet ville kanskje tenkt at moderne kirurger utfører magi dersom de så hva vi kan gjøre med dagens teknologi. Lik moderne operasjonsaler er også skolene nødt til å reformere seg for å utnytte dagens verktøy. De fem dyreste ordene i skolesammenheng er «vi har alltid gjort det sånn».

Utdanningsetaten i Oslo har invitert skoleleder ved Essa Academy, Abdul Chohan, til Oslo for lære byens skolesjefer om hvordan de kan bruke lesebrett i undervisningen. Han sier det er tre hovedårsaker til Essa Academys prestasjonsøkning:

– Hver elev fikk egne verktøy som han eller hun kunne ta med seg hjem, læremateriellene er tilgjengelige i iTunes og elevene får ikke bare tilbakemeldinger i form av en enkel karakterer, men lærerens kommentarer over hva som må rettes før det ble levert tilbake.

Chohan er allikevel tydelig på at det er nødvendig at skolen gjør de riktige investeringene for å få fullt utbytte av teknologien. Han kuttet utgifter til lærebøker, spesialundervisning og printmaskiner og la pengene i verktøy elevene ville bruke også utenfor skolen.

– Det er viktig å tenke IKT-strategi fra et forbrukerperspektiv. Man trenger ikke spesialtilpassede læreverktøy, i et klasserom bør du ikke ha ting du ikke ville hatt i din egen stue. Da kan elever og lærere oppdatere programvaren selv og du slipper utgifter til teknikere.

Ved å ta seg tid til å bli kjent med teknologien tilgjengelig kan lærere skape egne læringsmaterialer og få bedre utnyttelse av utstyret som igjen gjør at hver elever får tettere elevoppfølging.

– Teknologi skal være enkelt og pålitelig, men det er viktig at det skal også tilby noe nytt. Det holder ikke med en digital tavle alene, vi skal kunne gjøre ting vi ikke kunne gjøre før, det er det som er transformasjon, avslutter Chohan.