2017-07-10

– Det er en jobb som aldri tar slutt

Louise Koch er ansvarlig for bærekraft i hele EMEA hos Dell EMC. Forrige uke var hun i Almedalen i Sverige for å øke IT-bransjens miljøtenkning, ved å delta i bærekraft-prosjektet Atea Sustainability Focus (ASF).

Fredrik Adolfsson Journalist, Atea Sverige

– Det er veldig viktig for oss å være involvert i ASF. Det er et prosjekt som har stort potensiale til å gjøre en forskjell, sier Louise Kochs.

– Jeg håper å forfølge bærekraft på to måter: Den første er å forene IT-sektoren enda mer og sette globale mål. Den andre er å skape en sterkere kobling mellom kundens behov og vårt arbeid i bransjen. Kundene har et stort potensiale til å påvirke vår virksomhet. Vi ser frem til å dele sine erfaringer og kjernespørsmål. Det høres ut som en enkel jobb, og bør egentlig være allmennkunnskap, men mange kunder har ikke tidligere lagt noen reell innsats i bærekraft rundt innkjøp av IT-produkter. Her håper vi på en endring.

22 ulike mål

Dell har lang erfaring med å jobbe for bærekraft i IT-bransjen og har fire år på rad kommet med på Etispheres Institutes liste over verdens mest bærekraftige selskaper. Allikevel er ikke Dell EMC og Louise Koch fornøyde – i 2020, har de en plan som inneholder 22 ulike mål for å forbedre livene til både mennesker og planeten.
- Jeg kan bare jobbe for et selskap jeg er stolt av, og vi jobber mye med disse spørsmålene, og sikter stadig høyere. Det er en jobb som aldri tar slutt.

– Man skal aldri nekte for at en liten gruppe mennesker kan forandre verden – tenk på hva den globale IT-bransjen kan gjøre hvis vi jobber sammen. Derfor er tiltak som disse utrolig viktige.

Louise Kochs tre tips for bedrifter som ønsker å begynne å engasjere seg i bærekraftspørsmål:

  1. Begynn med å se på hvor du og din bedrift kan minimere de negative aspektene og maksimere positive - både innad i organisasjonen og verdikjeden.
  2. Begynn å bruke og delta i eksisterende internasjonale rammeverk. Det er mange gode å lese, FNs Global Compact, ISO 26000 og OECDs retningslinjer er de tre største.
  3. Bruk innovativ kraft til å skape nye bærekraftige løsninger, og gjøre dem til en del av virksomheten.