2016-08-10

Smart ressursbruk gir bedre byer

Atea Community: I fremtidens urbane områder samles informasjon fra de elektroniske duppedittene dine til det beste for hele samfunnet. Smartbyene er bare noen bredbånd unna.

Bilde: Gry Traaen

Tenk deg følgende situasjon: Det er rushtid en ettermiddag i 2026, og folk er på vei hjem fra jobb. Når trafikken tetter seg ved en lyskryss, får bilene som nærmer seg krysset, beskjed om å velge en alternativ rute for å unngå køen. Men det er ikke et trafikkhelikopter som har meldt inn status, ei heller utegående radioreportere. Beskjeden kommer fra data fra bilene i køen som er blitt automatisk samlet inn, analysert og omformet til nyttig informasjon som sendes ut i sanntid til relevante trafikanter.

Hittil har mange av greiene som vi har dratt inn på nettet vært veldig navlebeskuende, mener teknologidirektør Stig Alstedt i Hewlett Packard Enterprise. Han tegner bilde av en fremtidsendring som er langt mer omfattende enn å få tilsendt informasjon fra badevekten din:

”The Internet of Things” handler om så mye mer enn å kunne styre kaffetrakteren fra mobilen – vi må tenke større: Hva kan det gjøre for oss som samfunn?

Informasjonsutveksling

Dette samfunnet kalles gjerne en smart by, og handler om hvordan informasjons- og kommunikasjonsteknologi brukes for å forbedre urbane områder innenfor blant annet infrastruktur, transport, skole, helsetjeneste, energibruk og avfallshåndtering. Systemer som har fungert separat fra hverandre, kobles sammen for å utveksle data. Informasjonsutvekslingen fører til automatiserte handlinger som påvirker utnyttelsen av ressursene våre i form av best mulige tjenester og opplevelser, minst mulig venting og unødvendig miljøbelastning.

– Men også innen generelt vedlikehold i bransjer som er avhengig av høy oppetid, er det mye å hente i det å kunne unngå driftsavbrudd ved at maskinene selv melder ifra om at de trenger ettersyn før de går i stykker, understreker Stig Alstedt.

Stavanger leder an

Mange er allerede i gang. Smart Cities-konseptet vokser frem rundt om i verden, fra Stockholm med sitt konkurransenøytrale fibernett tilgjengelig for alle, til Singapores planer om å bygge en nettplattform som blant mye annet kan overvåke og forutse hvordan smittsomme sykdommer spres.

I Norge er spesielt Stavanger kommet langt innen smartby-utvikling, og mange av områdets teknologiselskaper er med i Innovasjon Norges satsing FRAM Smart Cities:

 Det er den mest gjennomfibrede regionen takket være Lyse, som også har jobbet med smarte boliger som skal ha mulighet til å koble på helseovervåking ved behov, sier Alstedt. - Det å få helsetjenesten ”hjem” innebærer blant annet å sjekke at folk er oppe, overvåke at medisiner tas og at komfyren ikke står på. Sensorer for å undersøke dette finnes allerede, men man må samle det og koble det videre til hjemmehjelpstjeneste eller vaktselskap.

Helsevesenet er en ”monsterpost” på statsbudsjettet, så å gjøre disse tjenestene smartere vil være en stor samfunnsgevinst. 

- Norge har alle forutsetninger for å lykkes

Generelt har norske byer allerede mye av det som trenges for å være med i forkant av ”smart cities”-trenden, mener teknologidirektøren:

– Vi har svært godt utbygd infrastruktur og stor sett full penetrasjon av bredbånd og ”dingser” som kan brukes som front-end mot internett. I tillegg har vi høyhastighet-internett nær sagt overalt, med svært god mobildekning – i alle fall i byområder, sier Alstedt. Rammebetingelsene og de underliggende forutsetningene er på plass, og det er mer snakk om å utvikle gode,«smarte» tjenester som kan utnytte dette på en måte som skaper merverdi for brukerne – og forhåpentligvis for samfunnet forøvrig.

– Jeg er vel ikke fryktelig kontroversiell hvis jeg tipper at innovasjon kommer til å drives frem av miljøer utenfor det offentlige. Norge har alle forutsetninger til å kunne lykkes og være et foregangsland på området, sier Alstedt, som utfordrer det norske miljøet: - Hvem er tøff nok til å «ta» en bransje?

 

Hør Stig Alstedt snakke mer om smarte byer under Atea Community denne høsten i foredraget Hvor smarte kan vi bli, bo og leve? Setene fylles raskt opp, meld deg på nå for å sikre deg plass!