2016-07-25

goITloop - en sikker tjeneste for brukt IT-utstyr

Flere bedrifter og virksomheter stiller seg spørsmålet: hvordan kan vi gjøre vår IT-håndtering mer miljøvennlig? Hvordan sikrer vi korrekt håndtering av lagrede data på enhetene, og til hvilken kostnad?

Bilde: Atea

Joachim Aronsson jobber med konseptet ”goITloop” i Atea, og hjelper flere kunder med hvordan de best håndterer brukt IT-utstyr.

– GoITloop er kostnadseffektivt, sikrer høy informasjonssikkerhet og en miljøriktig håndtering.

Joachim forteller om hvordan Atea nylig kasserte IT-utstyr for et stort bankkonsern i Norge. Atea hentet utstyret som var innelåst i safer/sikkerhetsskap på kundens lokasjoner. Vel ankommet til Recycling Center i Växjö, Sverige, ble innholdet på enhetene slettet med en sertifisert programvare. Funksjonelle enheter ble avidentifisert og videresolgt, mens de resterende enhetene ble gjenvunnet i henhold til gjeldende regler.

Som alle andre kunder med høye krav for informasjonssikkerhet kunne bankkonsernet konstatere at håndteringen av IT-utstyret var sikker, enkel og kostnadseffektiv, sier Joachim.

– Store miljøgevinster genereres når vi gjenbruker IT-utstyr. Det som for en er et oppbrukt produkt, kan være et produkt en annen kan bruke i 1-3 år til, fortsetter Joachim. – For å produsere en ny datamaskin brukes store mengder råstoff. En FN-rapport viste allerede i 2008 at 1,8 tonn råstoff kreves for å produsere en PC (kilde: Kick the habit, UNEP). Vi jobber hardt med å gjenbruke så mange enheter som mulig i konseptet – det er en selvfølge for oss. 

Gjenbruk gir betydelige miljøbesparelser

I følge en rapport fra det tekniske universitetet i Berlin gir gjenbruk betydelige besparelser for miljøet. For eksempel genererer en resirkulert PC 69 kg CO2 , og en desktop 109 kg CO2 i miljøbesparelser. Atea selger det meste av brukt IT-utstyr til forretningspartnere i Norden, men også til partnere utenfor Norden.

– Vi optimaliserer verdien av våre kunders IT-utstyr. Hver måned rapporterer vi i detalj til kunden hva vi har håndtert, og i forbindelse med det en tilbakebetaling av utstyret vi har solgt videre. Det er verdier i brukt IT, større verdier enn mange kanskje tror, sier Joachim.

Atea har hjulpet kunder med håndtering av brukt IT-utstyr i cirka 15 år.

– Vi kom til et punkt i 2008 der vi ville pakketere vår tjeneste og gjøre det enklere for kundene og oss selv. Derfor skapte vi goITloop-konseptet. I konseptet får kunden fylle et sikkerhetsskap (heretter kalt LOOP) med brukt IT-utstyr.

Ateas logistikkfunksjon, Atea Logistics, tar seg av gjenvinning og videresolgt til en fast kostnad for volumet LOOPen inneholder.

– Foregående år håndterte vi cirka 300.000 enheter. 65 prosent av disse ble gjenbrukt gjennom videresalg. Det innebærer for eksempel 124.000 PCer. Resterende 35 prosent gikk til gjenvinning i henhold til nasjonale bestemmelser, og går inn i syklusen igjen og 99,7 prosent blir nye metaller. Kundene som bruker goITloop er fra alle bransjer, og konseptet passer for både små og store virksomheter.

Bevissthet om bærekraftig IT-håndtering er generelt høy blant Ateas kunder, og konseptets enkelhet og pakketering gjør det enklere for virksomheter å gå fra ord til handling i miljøarbeidet. Et annet eksempel er når et ledende byggefirma erstattet all IT på sitt hovedkontor. Atea tok seg av det gamle utstyret, og leverte nye, ferdig installerte arbeidsplasser (uten emballasje) i samme LOOP.

– For kunden var utbyttingen av all IT enkel og rask, og de kunne umiddelbart begynne å bruke de nye enhetene, ettersom de var forhåndsinstallert på vårt Config Center i Växsjö. Det ble et enkelt utbytte for alle brukerne på hovedkontoret, noe som sparte kunden mye tid og dermed penger, forteller Joachim.

Enkelt å bestille – det finnes en LOOP for alle

  1. Bestill ønsket LOOP i Atea eSHOP
  2. Fast pris, alle tjenester inkludert
  3. LOOPen leveres
  4. LOOPen blir stående i to uker – fyll den med brukt IT-utstyr
  5. Atea henter LOOPen
  6. Alle enheter håndteres
  7. Rapport på detaljnivå

Gjenbruk og sikkerhet

Thomas Tømmernes, salgssjef for IT-sikkerhet, påpeker at sikkerhet er et viktig element når IT-utstyr blir resirkulert og gjenbrukt:

- Informasjonssikkerhet er et bredt fagområde som også omhandler å identifisere bedriftens sensitive data, og sørge for at den er beskyttet mot lekkasje og datakriminalitet. Du må ha et bevisst forhold til lovverk, og forståelse for ansvarsforholdet rundt bedriftens datasikkerhet.

Personvernloven har stor innvirkning på dette området, og det jobbes med å implementere et EU-direktiv som kan påføre bedrifter og virksomheter bøter på opp mot 5 prosent av global omsetning dersom persondata kommer på avveie og det ikke foreligger tilstrekkelige rutiner for å begrense skadeomfanget. Et viktig poeng vil være å ha gode rutiner for logg og overvåking, samt en plan for hva som skal gjøres når man opplever datakriminalitet.

- Ateas sikkerhetsteam støtter oppunder grønn IT, ikke minst videresalg av brukt utstyr til land og veldedighetsorganissasjoner som er helt avhengig av rimelig utstyr for å kunne være operative. Det som alle som jobber med IT-sikkerhet er at opptatt av, er at alt utsyr som videreselges blir behandlet i henhold til reglene om sikker oppbevaring/overvåking frem til permanent sletting av data på enhetene, avslutter Thomas.