2016-04-27

Former fremtidens skoler

- I fremtidens klasserom vil undervisningen komme til live for elevene, er én av spådommene Andrew Rhodes (42), senior pedagogisk rådgiver i Atea deler når vi ber ham ta fram glasskula si.

Katharina Mila Hesby Frilansjournalist
Andrew Rhodes.foto
Bilde: Atea AS

Andrew var fullt klar over det. Etter å ha vært naturfagslærer i over ti år, hadde han nådd et visst punkt i karrieren hvor han måtte velge mellom praktisk pedagogikk eller administrasjon; et veivalg var på sin plass. I dag har Andrew for lengst pakket ut bagasjen merket London til Stavanger, og funnet seg godt til rette i en jobb som tar av det beste fra begge verdener; undervisning og teknologi – og alle deres uante muligheter gjennom Atea Skole. Selv innrømmer han at han brenner for hvordan skoler og kommuner kan ta i bruk dagens teknologi for å effektivisere undervisningen sin. 

Andrew, hvis du kan spå fremtidens skoler; hvordan ser undervisningen ut, kontra dagens?
– Til nå har elevene vært mest passive i timene, men fremover vil vi bli vitne til en omveltning der elevene deltar mer aktivt i timene. Vi i Atea ser gjerne at flere og flere kommuner tar i bruk verktøy slik som nettbrett i tillegg til STL og STL Plus som brukes til koding og programmering. Sistnevnte vil også komme mye mer framover da dette har blitt en del av skolepensumet fra og med august 2016. 

I fremtiden er Andrew også sikker på at skolene vil ta i bruk flere gadgets.

– Alt ifra 3D-printing til Virtual Reality (datateknologi som simulerer fysiske omgivelser og gir en illusjon av at man beveger seg i en egen verden. journ. anm.) er teknologiske verktøy som vi vil se mye mer av fremover. Jeg tror også at ting som HP Sprout (pc, prosjektor og 3D-skanner. journ. anm.) vil bli ”standard” i undervisningen. 

Med sistnevnte kan en blant annet skanne vanlige objekter for så å oppleve dem i 3D-format på pc-skjermen. Og ved å bruke digitale briller kan elevene ved hjelp av Virtual Reality få muligheten til å bli med lærerne på virtuelle ekskursjoner til historiske steder, uten engang å måtte forlate klasserommene.

– Slik vil undervisningen føles mer levende ut for skoleelevene.

Starten

Andrew vet hva han snakker om. CV-en hans røper nemlig et liv viet til læreryrket, for utenom å ha vært naturfagslærer i drøye ti år, har han også ledet biologiavdelinger ved to engelske skoler. Nennsomt har så fascinasjonen rundt teknologien naturlig blitt vevet inn i karrieren; i jobben som IKT-konsulent og lærer ved Central Enfield City Learning Center, fra 2005 til 2010, hjalp Andrew over 100 skoler med hvordan de kunne ta i bruk et spekter av teknologiske verktøy for å forbedre og forenkle undervisningen deres. Det være seg barne-, ungdoms- og det videregående trinnet.

– Jeg tok utgangspunktet i teknologien som skolene allerede hadde tilgjengelig i klasserommene sine, i tillegg til at jeg eksperimenterte mye, spesielt med Apple-teknologien hvor jeg blant annet tok i bruk iPad.

På denne tiden ledet også den fremadstormende briten noen av de første mobile opplæringene og iOS utdannings-prosjekter i Storbritannia. Det ene førte til det andre og i 2008 ble han forespurt av Apple om han kunne tenke seg å delta i deres Distinguished Educator-program. I ettertid har Andrew, på vegne av Apple Education jevnlig levert konferanser og workshops over hele verden til lærere og skoleledere. 

– I kjølvannet av dette ble jeg forespurt av Apple Norge om jeg kunne bli deres utdanningstrener for forhandlere rundt om i Norge. Siden 2011 til 2014 ble jobben også utvidet til å omhandle Apple i Finland og i Belgia.

Norgesdebuten

Som Andrew selv beskriver det, var det tilfeldigheter som førte til at han kunne starte livet og karrieren i Norge. Under én av workshopene han utførte på vegne av Apple, møtte Andrew nemlig ei dame fra den internasjonale skolen ved Stavanger. Da hun sa at de var på utkikk etter en teknologidirektør ved skolen; en som kunne lede forvaltningen av IKT-avdelingen og hele skolens IKT-infrastruktur, nølte ikke Andrew et sekund. Bare måneder senere tok han på seg den eminente rollen.

I dag har Andrew en sentral rolle i Atea Skole og deres storsatsing. Sammen skal han og Atea-teamet være en viktig reisepartner når skoler for alvor skal omfavne alle aspekter ved dagens digitalisering, og implementere disse nye ideene og metodikkene i egne klasserom.

Hvilke mål har Atea satt seg med tanke på Atea Skole og den digitale satsingen?
– Vi tror på at ved å gjøre skolene mer digitaliserte, så forbereder vi skoleelevene på tiden etterpå – når de faktisk skal ut å jobbe i den virkelige verden hvor det stilles høyere krav til teknisk kompetanse. Gjennom utdannelsen som elevene får på skolen ønsker vi at de skal kunne oppnå suksess innenfor det de ønsker å jobbe med. Det er også kostnadsbesparende for skolene å gå den digitale veien. Fremfor å bruke midler på tegne- og skrivesaker kan skolene gjøre vesentlige besparelser ved å gå til innkjøp av elektroniske verktøy/hjelpemidler.

Andrew mener derimot at med den høye farten som digitaliseringen har, er det så å si umulig å forberede elevene fullstendig på livet som venter dem etter endt skolegang. 

– Allerede når elevene er ferdige på skolen vil det finnes  mellom 15 og 20 nye stillingsbeskrivelser som ikke en gang eksisterer den dag i dag. Det er sånn sett nærmest umulig å forberede elevene på et fremtidig yrkesliv. Allikevel mener jeg at det å omfavne digitaliseringen i dagens undervisning er viktig for læringsopplevelsen til elevene. Jeg tror også at denne formen for undervisning vil resultere i at flere holder seg på skolen, og ikke faller utenfor.

Heldigitaliserte skoler?

Hvor åpne opplever du at kommunene, skoleledelsen og lærerne er når det gjelder å ta i bruk den siste teknologien i undervisningen?
– Jeg opplever at det er mange skoler og kommuner som allerede tar i bruk teknologien i undervisningen, det være seg skoler helt ifra nord til helt i sør. Samtidig opplever jeg at de er usikre på hvordan og hvorfor de skal ta i bruk disse tekniske verktøyene. Før man som skole setter i gang en slik prosess med å bli mer digitale er det utrolig viktig å ha det klart for seg hvilke digitale verktøy man skal implementere i skolen, hvorfor man skal gjøre det, og hvilken effekt dette vil ha på læringen. De fleste skoler bruker allerede teknologien flittig i dag, men vet ikke hvordan de skal få fullt utbytte av alt det den omhandler. 

Hvor lang tid tror du det tar før alle skolene blir heldigitaliserte?
– Jeg håper ikke at skolene skal bli helt digitaliserte i fremtiden. I stedet for at de nye digitale verktøyene skal ta over tiden med penn, papir og papirbøker, har jeg heller troen på en fin balanse mellom de tradisjonelle og digitale verktøyene. I fremtiden, håper jeg at skoler fortsatt vil ha et bibliotek og en lesesal, og at lesingen og skrivingen ikke bare vil skje digitalt. 

– Vi må huske på at teknologidingsene bare er et verktøy og skal være et supplement – ikke en erstatning for de tradisjonelle hjelpemidlene og metodikken i klasserommene.


Navn:
Andrew Rhodes
Alder: 42
Bosted: Stavanger
Stilling: Senior pedagogisk rådgiver
Arbeidssted: Nasjonalt for Atea
Utdannelse: BSc (Hons) Biology, PGCE Secondary Education
Fartstid i Atea: Ett år og åtte måneder
Favoritt teknologidings: Sphero
Beste tiden i døgnet: Jeg elsker alle sider ved arbeidsdagen, dette fordi den er så variert.
Beste øyeblikk på jobb: Å se effekten av hva Atea får til i klasserommene med elever og lærere.