2017-01-02

Fem ting du bør tenke på før du går i gang med smartbygg

Det er mye som må tenkes gjennom før et smartbygg kan bygges eller et gammelt rehabiliteres og får smartbygg-funksjonalitet.

Disse fem rådene fra Frode Aardal, produktsjef for Smartbygg i Atea, hjelper deg til en større forståelse av hva smartbygg er, og hvilke krav som må til før det kan defineres som et faktisk smartbygg. Blant annet er den tradisjonelle oppfatningen av hva det er, misforstått blant mange.

1. Tidlig rådgivning i planleggingsfasen

Det er viktig å understreke viktigheten av at rådgivingstjenesten kommer tidlig inn i prosessen – før prosjektet er satt og de store bestemmelsene tatt. Et smartbygg må henge sammen med tankene organisasjonen har, og det er viktig å få inn rådgivere som hjelper til å ta de strategiske og store beslutningene. Det er stor forskjell på arbeidet som skal utføres i for eksempel en IT-bedrift sammenlignet med en reklamebedrift, og det stilles derfor ulike krav til bygget og hvilke løsninger som velges.

2. Krav om konvergert nettverksmiljø

Et smartbygg har ideelt sett et konvergert nettverksmiljø. Det betyr at i stedet for at du har en rekke med parallelle proprietære nettverk og protokoller i bygget, kjører du ett IP-basert nettverk. Da får du alle systemer til å snakke sammen, og får så muligheten til å bygge smartbygg. Dette er like viktig om det er nybygg eller du skal rehabilitere et bygg.

Les også: Derfor er smartbygg fremtiden

3. Misoppfatning av hva smartbygg er

Den tradisjonelle oppfatningen av smartbygg er egentlig automatiserte bygg. Det er viktig å skille disse; et smartbygg er ikke ”smart” før brukeren kan påvirke det og bygget kan kommunisere, informere, endre, lære og tilpasse seg brukeren – altså må bygget være kognitivt. Mange som bygger smartbygg bygger ikke smarte, men automatiserte bygg. Selv om lyset går av av seg selv når det ikke er registrert bevegelse på en stund eller dører låser seg automatisk, er det ikke reelt et ”smart” bygg. Dette fordi et smartbygg må kunne adaptere seg basert på den dataen som samles inn fra alle sensorer og brukerinput, samt analysen av disse.

4. Skal holde brukeren i fokus

Et smartbygg holder brukeren i fokus gjennom individorientert design, eller det som amerikanerne kaller ”people centric design”. Du bør ikke velge teknologiske løsninger uten at du har brukeren i fokus. Poenget med et smartbygg og kognitive systemer er at disse skal sømløst hjelpe og støtte brukeren gjennom sin arbeidshverdag.

5. Tidlig samarbeid mellom faggruppene

Erfaring viser at det aller viktigste for å lykkes med smartbygg er at alle faggrupper samarbeider om smartbygg-løsningene tidlig i prosessen. Å bygge et smartbygg krever nytenking og at ting gjøres på annen måte enn før, derfor er samarbeid tidlig og gjennom hele prosessen utrolig viktig. Alternativet, og det som ofte skjer er at faggruppene ikke samarbeider og jobber adskilt uten å tenke helheten. For å få på plass konvergert nettverksmiljø må alle faggruppene jobbe om en felles IT-løsning.