2016-01-13

Effektive arbeidshverdager med automatiserte IT-løsninger

Renate Woldseth startet som SharePoint-seniorkonsulent i avdelingen Business Productivity, og er i dag forretningsanalytiker i samme avdeling.

Hun brenner for å effektivisere prosesser ved hjelp av gode verktøy, og leder videreutviklingen av løsningen Atea Rapid Intranett. 

Renate, du er en av få konsulenter med rollen som forretningsanalytiker innenfor området SharePoint og produktivitet. Fortell litt om hva dette innebærer.
- Som forretningsanalytiker hjelper jeg virksomheter med å effektivisere hverdagen. Det kan være alt fra et nytt intranett eller en ny samhandlingsløsning til en prosjekt-web. Jeg brenner for å effektivisere prosesser som i dag stort sett løses manuelt. For eksempel å automatisere en ansettelsesprosess fra start til slutt. Resultatet av automatisering er at brukerne kan bruke tid på de viktigere tingene, noe jeg er veldig opptatt av.

- Jeg holder ofte workshops og kurs for kunder, og skisserer løsninger basert på hva vi kommer frem til sammen. Det er sluttbrukeren som skal bruke løsningen vi utvikler, derfor involverer jeg dem alltid så mye som mulig. Ved involvering blir forventningsavklaringen tatt tidlig i prosessen, i tillegg kan vi justere og endre løsningene underveis – slik at sluttproduktet blir best mulig.

- Når løsningen er ferdig utviklet gjenstår opplæring av kunden før løsningen overleveres. Det er viktig at brukerne får opplæring når virksomheter skal ta i bruk en ny løsning – dette gir så mye tilbake til både brukere og virksomhet. Renate er også produkteier for Atea Rapid Intranett, en intranett-løsning som er basert på Microsoft-teknologi.  Dette er en pakket løsning som effektiviserer og forbedrer implementeringen av  Microsoft SharePoint.

Kan du fortelle litt mer om hva en SharePoint-løsning er?
- SharePoint er en plattform for deling av virksomhetsinnhold i hele organisasjonen, samarbeid mellom medarbeiderne og personlig produktivitetsforbedring. I kombinasjon med AteaRapid-løsningen kan SharePoint utnyttes maksimalt gjennom effektive implementeringsprosesser.

Fordeler ved Atea Rapid Intranett er:

 • Enkel, hurtig og kostnadseffektiv prosess
 • Lav risiko og transparente kostnader
 • Prosjektleveranse med definerte krav til kunden
 • Moduler med data som dekker forskjellige forretningsbehov
 • Opplæring av super- og sluttbrukere
 • Fullstendig dokumentert løsning
 • Vedlikeholds- og supportpakker tilgjengelig

"Resultatet av automatisering er at brukerne kan bruke tid på de viktigere tingene, noe jeg er veldig opptatt av."

Effektivitet gjennom automatisering av prosesser

Hva bør norske virksomheter ta høyde for når de flytter sine systemer og/eller løsninger til skyen? 
- Det viktigste er at virksomhetens behov er analysert og kartlagt i forkant. Hvilke behov vil dekkes av skytjenester, og hvilke behov dekkes ikke? Kan hele løsningen ligge i skyen – eller er en hybrid-løsning mer aktuelt?

- Brukerne og arbeidsprosesser må være i fokus. Det beste med skytjenester er at løsningen alltid er tilgjengelig, uavhengig av tid, sted og plattform. Dette gir brukerne mer fleksibilitet, som igjen leder til økt tilfredshet blant virksomhetens ansatte.

- I de fleste tilfeller anbefaler jeg virksomheter å velge standardiserte løsninger. Dette reduserer risiko i prosjektet, samt at implementasjonstiden reduseres. Det gir også virksomheten mulighet til å ha mer fokus på brukeradopsjon og opplæring.

Hva slags egenskaper er det viktig å besitte som forretningsanalytiker og konsulent?

 • Være flink til å lese mennesker og tilpasse seg ulike forretningssituasjoner
 • Holde seg oppdatert på alt som skjer innenfor arbeidsområdet, slik at man alltid rådgir kunder i henhold til dagens teknologi
 • God forretningsforståelse
 • Tenke som en «sluttbruker» – hva er behovet?
 • Gode analytiske egenskaper, samt god helhetsforståelse
 • God IT-kompetanse
 • Gode kommunikasjonsevner – skriftlig og muntlig
 • At man er utadvendt og tør å by på seg selv

Fornøyde kunder

Hva motiverer deg og hva slags ambisjonsnivå har du videre, faglig sett?

- Jeg vil fortsette å videreutvikle meg videre som forretningsanalytiker og rådgiver det kommende året. Som produkteier vil jeg også å høyt fokus på å videreutvikle Atea Rapid Intranett løsningen.

- Når kunder jeg har jobbet med er fornøyd med løsningen vi har levert, og i tillegg ser muligheter for hvordan de selv kan videreutvikle løsningen motiverer det meg veldig! Jeg blir også motivert når jeg hjelper virksomheter med å ha fokus på brukeradopsjon, og ser at de lykkes.

Du har jobbet i Atea i snart fem år. Hvorfor?
- Jeg trives veldig godt i Atea, både sosialt og faglig. Jeg har mange flinke og gode kolleger rundt meg som jeg hele tiden lærer av – på tvers av avdelinger og regioner. Atea har gitt meg mulighet til å utvikle meg, dette er noe som har vært veldig viktig for meg.